Grün / Doubrava 5.

Na této stránce jsou uvedeny všechny nám známé pohlednice Doubravy (Grün).

Témata a příslušné číslování jednotlivých pohlednic:

01 - Hostinec Jordy (strana 1)
02 - Hostinec Zum Elstertal (strana 1)
03 - Prodej vína / hostinec Sängerheim (strana 1)
04 - Hostinec Zum blauen Engel (strana 2)
05 - Hostinec Zum grünen Baum (strana 3)
06 - Mlýn Postmühle (strana 4)
07 - ... Okénkové / celkové pohledy (strana 4 + 5)

 

1 2 3 4 5
č. Pohlednice Popis
GR-26 Grün pohlednice 131 Grün bei Asch in Böhmen
(Doubrava u Aše v Čechách)

Tisk:
Rok:
GR-27 Grün pohlednice 132 Grün bei Asch, Deutschböhmen
(Doubrava u Aše, Německé Čechy)

Tisk:
Rok:
GR-28/1 Grün pohlednice 133 Gruß aus Grün bei Asch in Deutschböhmen, Blick auf das Schloß
(Pozdrav z Doubravy u Aše, Německé Čechy, pohled na zámek)

Tisk: Verlag von Otto Schubert, Rossbach
Rok:
GR-28/2 Grün pohlednice 134 Gruß aus Grün bei Asch in Deutschböhmen, Blick auf das Schloß
(Pozdrav z Doubravy u Aše, Německé Čechy, pohled na zámek)

Tisk: Verlag von Otto Schubert, Rossbach
Rok: prošlá 1916
GR-29 Grün pohlednice 135 Schloß zu Grün b. Asch i. B.
(Zámek v Doubravě u Aše v Č.)

Tisk: K. Bechmann, Bad Elster, č. 41166
Rok: prošlá 1923
GR-30 Grün pohlednice 136 Grün - Gesamtansicht
(Doubrava - celkový pohled)

Tisk:
Rok: prošlá 1934
GR-31 Grün pohlednice 137 Grün bei Asch, C.S.R.
(Doubrava u Aše, Č.S.R.)

Tisk: Erste Karlsbader Kunstanstalt Josef Fritz Brandl, Karlsbad 3, č. 3943
Rok: 1931
GR-32 Grün pohlednice 138 Grün bei Asch i. Böhmen
(Doubrava u Aše v Čechách)

Tisk: Verlag Gustav Egelkraut, Asch, č. 21
Rok: 1938
GR-33 Grün pohlednice 139 Grün bei Asch in Böhmen
(Doubrava u Aše v Čechách)

Tisk: Verlag Erhard Egelkraut, Asch, č. 845
Rok: 1929
GR-34 Grün pohlednice 140 Grün b. Asch i. Böhmen
(Doubrava u Aše v Čechách)

Tisk: Verlag Carl Berthold, Asch, i 15858
Rok:
GR-35/1 Grün pohlednice 141 Grün b. Asch i. Böhmen
(Doubrava u Aše v Čechách)

Tisk: Verlag K. Eckl, Asch, č. 897
Rok: 1932
GR-35/2 Grün pohlednice 142 Grün b. Asch - Sudetengau
(Doubrava u Aše - Sudetská župa)

Tisk:
Rok: kolem 1940
GR-35/3 Grün pohlednice 143 Grün bei Asch in Böhmen
(Doubrava u Aše v Čechách)

Tisk: Buchhandlung K. Eckl, Asch
Rok: 1935
GR-35/4 Grün pohlednice 144 Grün bei Asch
(Doubrava u Aše)

Tisk: Verlag Karl Eckl, Asch
Rok: 1939
GR-35/5 Grün pohlednice 145 Grün bei Asch - Sudetengau
(Doubrava u Aše - Sudetská župa)

Tisk: Verlag Karl Eckl, Asch
Rok: 1940
GR-36/1 Grün pohlednice 146 Grün - Gesamtansicht
(Doubrava - celkový pohled)

Tisk:
Rok: prošlá 1948
GR-36/2 Grün pohlednice 147 Grün b. Asch - Sudetengau, 30 min. nach bad Elster
(Doubrava u Aše, Sudetská župa, 30 min. do Bad Elsteru)

Tisk:
Rok: kolem 1940
GR-36/3 Grün pohlednice 148 Grün b. Asch - Sudetengau, 30 min. nach bad Elster
(Doubrava u Aše, Sudetská župa, 30 min. do Bad Elsteru)

Tisk: Verlag Gustav Egelkraut, Asch, Sudetengau. č. 30
Rok: 1939
GR-37 Grün pohlednice 149 Grün b. Asch - Sudetengau, 30 min. nach bad Elster
(Doubrava u Aše, Sudetská župa, 30 min. do Bad Elsteru)

Tisk: Kunstanstalt Bruno Prüfer, Adorf i, Vogtl.
Rok: prošlá 1939
GR-38/1 Grün pohlednice 150 Grün b. Asch - Sudetengau
(Doubrava u Aše - Sudetská župa)

Tisk: Kunstanstalt Bruno Prüfer, Adorf i, Vogtl.
Rok: prošlá 1939
GR-38/2 Grün pohlednice 151 Grün b. Asch i. B.
(Doubrava u Aše v Č.)

Tisk: Kunstanstalt Bruno Prüfer, Adorf i, Vogtl.
Rok:
GR-39 Grün pohlednice 152 Grün b. Asch, Deutschböhmen
(Doubrava u Aše, Německé Čechy)

Tisk: Verlag Erhard Egelkraut, Asch, č. 264
Rok: 1906
GR-40 Grün pohlednice 153 Okénková
Grün bei Asch / Deutschböhmen, Schloß Grün
(Doubrava u Aše / Německé Čechy, zámek Grün)

Tisk: Verlag K. Bechmann, Bad Elster
Rok: před 1918
GR-41 Grün pohlednice 154 Gruß aus Grün bei Asch
(Pozdrav z Doubravy u Aše)

Tisk: Verlag Erhard Egelkraut, Asch, č. 4854
Rok: kolem 1900
GR-42 Grün pohlednice 155 Grün bei Asch, Deutschböhmen
(Doubrava u Aše, Německé Čechy)

Tisk: Verlag Erhard Egelkraut, Asch, č. 462
Rok: 1906
GR-43/1 Grün pohlednice 156 Grün bei Asch in Böhmen
(Doubrava u Aše v Čechách)

Tisk: Verlag Erh. Egelkraut, Asch, č. 882
Rok: 1931
GR-43/2 Grün pohlednice 157 Grün bei Asch in Böhmen
(Doubrava u Aše v Čechách)

Tisk: Verlag Karl Eckl, Asch, č. 873
Rok: 1931
GR-43/3 Grün pohlednice 158 Grün bei Asch in Böhmen
(Doubrava u Aše v Čechách)

Tisk: Verlag Karl Eckl, Asch, č. 855
Rok:
GR-44 Grün pohlednice 159 Grün bei Asch in Böhmen
(Doubrava u Aše v Čechách)

Tisk: Verlag Erhard Egelkraut, Asch, č. 768
Rok: 1925
GR-45 Grün pohlednice 160 Grün bei Asch - Böhmen
(Doubrava u Aše - Čechy)

Tisk: Verlag Carl Berthold, Asch
Rok:
GR-46 Grün pohlednice 161 Grün bei Asch in Böhmen
(Doubrava u Aše v Čechách)

Tisk: Verlag Erhard Egelkraut, Asch, č. 796
Rok: 1927
GR-47 Grün pohlednice 162 Grün bei Asch in Deutschböhmen
(Doubrava u Aše v Německých Čechách)

Tisk: Verlag Carl Berthold, Asch
Rok: před 1918
GR-48 Grün pohlednice 163 Grün bei Asch in Böhmen, Sommerfrische Goldbrunn
(Doubrava u Aše v Čechách, letní byt Glodbrunn)

Tisk:
Rok: kolem 1930
GR-49 Grün pohlednice 164 Neues Schulhaus, Grün bei Asch, Böhmen
(Nová škola, Doubrava u Aše, Čechy)

Tisk: Verlag Osc. Köhler, č. 165/30?
Rok: kolem 1910
GR-50 Grün pohlednice 165 Grün bei Asch / Sudetengau
(Doubrava u Aše - Sudetská župa)

Tisk:
Rok: kolem 1940

 

1 2 3 4 5

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014