Katalog pohlednic
Ašska

V tomto oddíle naleznete katalogový seznam nám známých pohlednic Ašska (zatím mimo samotnou Aš, to samo je na rok práce). Chtěl bych tímto vytvořit profesionální katalog pohlednic, který by sloužil sběratelským potřebám.

Tento online katalog je rozdělen do 3 sloupců. V prvním je uvedeno průběžné číslo pohlednice z příslušné obce. Ve druhém sloupci je znázorněn náhled samotné pohlednice a ve třetím pak její popis.

V katalogu je použito číslování podle tématického seznamu, uvedeného vždy na začátku přísloušné stránky, např. Rossbašské náměstí: RB-01-a, RB-01-b, ..., další téma hostinec XXX RB-02-a, .... Toto členění je nezbytné kvůli doplňování jednotlivých pohlednic, kdy se vyskytne např. nová pohlednice od té a té hospody a je třeba ji přidat ke stávající sadě. V jiném případě by v seznamu pohlednic nastal skutečný zmatek.

Níže je uvedena tabulka s příslušným označením jednotlivých obcí.

Budu samozřejmě velmi vděčen za zaslání skenů jakýchkoliv dalších pohlednic Ašska (na:thonbrunn@gmail.com), které mi nejsou známy a tudíž zde nejsou uvedeny. Rád je do katalogu zařadím. Ze zkušenosti vím, že se objevují další a další.

Nakonec bych chtěl poděkovat všem sběratelům a organizacím, kteří svým fondem přispěli ke vzniku tohoto katalogu:

Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Peter Fritsch, Luxembourg

Ruda Matějovič, Hranice

Karel Hejštejn, Hranice

Karel Fiala, Hranice

Luděk Buchar, Aš


Přehled použitých zkratek

Asch/Aš AS Neuberg/Podhradí NG
Friedersreuth/Pastviny FR Neuenbrand/Nový Žďár NB
Gottmansgrün/Trojmezí GO Niederreuth/Dolní Paseky NR
Grün/Doubrava GR Oberreuth/Horní Paseky OR
Haslau/Hazlov HA Rommersreuth/Skalka RO
Himmelreich/Nebesa HR Rossbach/Hranice RB
Hirschfeld/Polná HI Schildern/Štítary SCH
Kaiserhammer KA Schönbach/Krásná SB
Krugsreuth/Kopaniny KR Steingrün/Výhledy SG
Lindau/Lipná LI Steinpöhl/Kamenná SP
Mähring/Újezd MA Thonbrunn/Studánka TH
Nassengrub/Mokřiny NA Wernersreuth/Vernéřov WE

 

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014