Haslau / Hazlov 3.

Pokračování z předchozí strany

1 2 3
Hazlov - mapa hostinců

Mapa oblasti silnice do Aše se žlutě vyznačenými hostinci (viz č.p. v tabulce na první straně)


14

Gasthaus Goldschald, č.p. 152

Tento hostinec se nacházel na současné cestě na golf, nad hostincem stejného jména, který však byl uveden jen v adresáři z roku 1906. Rodina Goldschaldů se pak někdy ve 20. letech 20. století pravděpodobně přesouvá právě sem. Provozováno až do odsunu původního německého obyvatelstva. Objekt se zachoval dodnes.

Gasthaus Goldschald

Hostinec Martina Goldschalda ve 30. letech 20. století; foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Gasthaus Goldschald 2017

Někdejší hostinec Goldschald, stav 2017; © Thonbrunn


15

Gasthaus Reinl, č.p. 190

Tento hostinec, nazývaný také Hirschbergský - podle vrchu Hirschberg (dnes bezejmenná kóta 551), se nacházel naproti mlýnu Hirschmühle, ležícím kdysi na dnešním Slatinském potoku (někdejší Forellenbach), na silnici do Libé. Hostinec se však nacházel stále ještě v katastru Hazlova, zatímco Hirschmühle byl již v katastru někdejší obce Seichenreuth (dnes Vlastislav). Provoz hostince patřícího rodině Reinlů byl ukončen v průběhu válečných let. Objekt byl zbořen v poválečné době.

Gasthaus Reinl

Hostinec s rodinou Reinl uprostřed, snímek z roku 1930, foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach


16

Gasthaus Zum schwarzen Roß (U černého koně), č.p. 192

Tento hostinec byl jedním z nejstarších v Hazlově, byl zbudován ve 30. letech 19. století, kdy byla dokončena státní silnice z Chebu do Aše. Stával zhruba v místech, kde v současnosti stojí restaurace Kuželna. Až do odsunu původního německého obyvatelstva v roce 1946 byl provozován rodinou Pfeifferů. Objekt byl zbořen v poválečných letech.

Gasthaus Zum schwarzem Ross

Dožínkový průvod před hostincem U černého koně, konec 20. let 20. století; foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Anzeige Gasthaus Zum schwarzem Ross

Inzerát z roku 1935; foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Hostinec "U černého koně" //
Majitel: Richard Pfeiffer //
Vyhlášený hostinec s velkou stinnou zahradou //
Výtečné chebské akciové pivo //

Gasthaus Zum schwarzem Ross

Hostinec vpravo, před rokem 1938; foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach


17

Gasthaus Sölch, č.p. 200

Tento hostinec se nacházel na Hlavní ulici, provozován byl až do odsunu německého obyvatelstva. Byl to, soudě podle velikosti domu, pouze menší výčep. Objekt se dochoval dodnes.

Gasthaus Sölch

Hostinec se nacházel v domě zcela vlevo, před ním po válce zbouraný dům č.p.187; foto: FB Hazlov

Gasthaus Sölch

Hostinec v roce 1938, v pozadí lze spatřit restauraci Casino; foto: FB Hazlov

Gasthaus Sölch

Stav někdejšího hostince v zimě roku 1968, vedlejší dům již zbourán; foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Gasthaus Sölch 2019

Stejný záběr z léta 2019; © Thonbrunn


18

Gasthaus Ott, Ašská č.p. 202

Tento hostinec stával na Ašské ulici. Byl nazýván také "U čerpací stanice", neboť před hostincem se nacházela tehdejší čerpací stanice s čerpacím sloupkem. Vedle pohostinství bylo provozováno také řeznictví. Hostinec byl rodinou Ottů provozován až do odsunu v roce 1946. Objekt se dochoval do současnosti.

Gasthaus Ott

Hostinec s čerpacím sloupkem, snímek z roku 1935; foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Gasthaus Ott

Inzerát ze 40. let 20. století; foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Hostinec a řeznictví //
Hazlov - Říšská ulice //
doporučuje //
Výtečné chebské akciové pivo a levnou kuchyň //

Gasthaus Ott

Hostinec v pohledu z protilehlé louky; foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Gasthaus Ott 1950

Někdejší hostinec v roce 1950; foto: FB Hazlov

Gasthaus Ott 2019

Bývalý hostinec Ott v létě 2019; © Thonbrunn


19

Gasthaus Herrmann, č.p. 226

Tento hostinec stál v části Hazlova nazývané tehdy Untere Schäferei, dnes Ovčín. Je uveden pouze v adresáři z roku 1930, někdy počátkem 40. let pak musel zaniknout. Objekt byl v poválečné době zbořen.

Gasthaus Herrmann

Foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau


20

Gasthaus Biedermann, č.p. 232

Tento hostinec se nacházel v tehdejší místní části Ziegelhütte (Na Cihelně), nedaleko někdejšího železničního přejezdu, vedle dodnes stojících domů č.p. 245 a 246 (v místech dnešní silnice). Zanikl po odsunu německého obyvatelstva. Zbořeno pravděpodobně při stavbě současné silnice (??).

Gasthaus Biedermann

Nekvalitní záběr hostince focený z Ašské silnice, foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Bier-Zapfen Biedermann

Keramická pivní zátka z hostince Biedermann, foto: FB Hazlov


21

Gasthaus Köhler, Nádražní č.p. 249

Tento hostinec se nacházel v Nádražní ulici (Bahnhofstrasse). Tento hostinec je zmiňován pouze v adresáři z roku 1930, ovšem podle níže uvedené pohlednice musel být v provozu o mnoho dříve. Objekt byl přestavěn kolem roku 1930, byl zbudován přístavek, ve kterém bylo provozováno řeznictví. Rodina Köhlerů provozovala obé až do odsunu v roce 1946.

Objekt byl zbourán v poválečných letech, na jeho místě byl mnohem později postaven nový dům, ve kterém byla po roce 1990 otevřena restaurace. V současnosti je však mimo provoz (stav 2019).

Gasthaus Köhler

Hostinec na pohlednici z roku 1905; foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Gasthaus Köhler

Ten samý hostinec v záběru mezi stromy, ještě před přestavbou; foto: FB Hazlov

Gasthaus Köhler

Hostinec po přestavbě, snímek ze 40. let 20. století; foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Anzeige Gasthaus Köhler

Inzerát z roku 1935; foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Ernst Rudolf Köhler, Hazlov //
Řezník a hostinský //
nedaleko nádraží //
doporučuje studenou i teplou kuchyň po celý den //

Gasthaus Köhler

Hostinec poslední v řadě domů, kolem roku 1930; foto: FB Hazlov


22

Gasthaus Schwab, č.p. 252

Tento hostinec se nacházel za někdejší továrnou C.B.Göldnera. Je uvedena pouze v adresáři z roku 1906. Objekt dosud stojí.


23

Gasthaus Barth, č.p. 352

Tento hostinec se nacházel v místní části nazývané tehdy Ecce Hommo, naproti dnešní benzínové stanici. Objekt musel být postaven ve 30. letech 20. století, hostinec je zmíněn pouze v adresářích z roku 1935 a 1941. Pohostinství bylo provozováno zřejmě do konce války. Objekt stojí dodnes.

Gasthaus Barth

Hostinec Barth v pohledu od železniční tratě Hazlov - Aš, snímek ze 40. let 20. století;
foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach


1 2 3

 

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014