Haslau / Hazlov

Výčet hazlovských hostinců v jednotlivých letech je patrný z níže uvedené tabulky. Jak vidno, jejich počet se lišil podle toho, jak některé postupně zanikaly, jiné byly zas otvírány. Značná část těchto hostinců byla pravděpodobně menšími výčepy, které povětšinou nesly název podle momentálního majitele. Níže uvedené údaje jsou dohledány z adresářů příslušných let. U jednotlivých hostinců jsou uvedeny pouze základní informace, pokud by někdo chtěl tyto informace upravit, opravit či doplnit, ozvěte se prosím na e-mail uvedený v zápatí těchto stránek, budeme vděčni za jakékoliv doplňující údaje.

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
1 7 Gasthaus Lüftner W. Müller Adam Müller Adam Müller Adam Lüftner
2 17 Gasthaus Stepanek Thomas Prüller x Josef Stepanek Josef Stepanek
3 28 Gasthaus Müller Johann Goldschald Johann Goldschald Adam Müller Agnes Müller
4 38 Zum weissen Schwan x Georg Brusch Margarete Brusch Margarete Brusch
5 42 Adam Baier Restaration Adolf Baier Adolf Baier Johann Wolf Johann Wolf
6 49 Gasthaus Goldschald x Matthes Goldschald x x
7 62 Zum goldenen Löwen Michel Kohl Michel Kohl Josef Kohl Jenny Kohl
8 80 Gasthaus Zapf x Johann Silbermann Georg Zapf Georg Zapf
9 94 Restauration Kasino Adam Lorenz Karl Köhler Josef Netsch Josef Netsch
10 125 Gasthaus Seidl x Johann Seidl Johann Seidl Anna Seidl
11 134 Gasthaus Biedermann Johann Wagner Adam Biedermann Adam Biedermann x
12 135 Gasthaus Heinl Andreas Ott Johann Heinl Johann Heinl Franz Heinl
13 136/310 Bräuhaus / pivovar x Georg Schuh Friedrich Hofmann x
14 152 Gasthaus Martin Goldschald Johann Zimmermann Adam Kretsch Martin Goldschald Martin Goldschald
15 190 Gasthaus Reinl x Johann Rubner Anna Reinl Johann Reinl
16 192 Zum schwarzen Roß Margarethe Pfeiffer Margarethe Pfeiffer Richard Pfeiffer Richard Pfeiffer
17 200 Gaststube Sölch Johann Silbermann Johann Silbermann Johann Silbermann Marie Sölch
18 202 Gasthaus Ott x x Eduard Ott Adolf Ott
19 226 Gasthaus Herrmann x Josef Herrmann x x
20 232 Gasthaus Biedermann x Johann Biedermann Johann Biedermann Johann Biedermann
21 249 Gasthaus Köhler x x Ernst Köhler x
22 252 Gasthaus Schwab x Andreas Schwab x x
23 352 Gaststube Barth x x x Georg Barth
    Celkem 11 19 19 16

Hazlov - mapa hostinců

Mapa centrální části Hazlova se žlutě vyznačenými hostinci (viz č.p. ve výše uvedené tabulce)


1 2 3

1

Gasthaus Lüftner, č.p.7

Tento hostinec se nacházel v bezprostřední blízkosti hřbitova, zhruba v prostoru dnešní křižovatky. Byl to pravděpodobně jen malý výčep. Zanikl po odsunu německého obyvatelstva, zbouráno v poválečné době.

Gasthaus Lüftner

2

Gasthaus Stepanek, č.p.17

Hostinec se nacházel na Ašské ulici, bezprostředně za tehdejší odbočkou do středu Hazlova. Objekt byl zbořen počátkem 50. let 20. století.


3

Gasthaus Müller č.p.28

Toto pohostinství se nacházelo přímo naproti předchozímu hostinci. Od 30. let 20. století ho provozovala rodina Müllerů, která sem patrně přesídlila z č.p.7 (viz úvodní tabulka). Objekt se dochoval do současnosti.

Gasthaus Müller 1950

Bývalý hostinec v roce 1950, foto: FB Hazlov


4

Gasthaus Zum weissen Schwan, (U bílé labutě), č.p.38

Tento hostinec se nacházel pod někdejším Tržním náměstím. Objekt se dochoval a dodnes dokonce slouží svému účelu.

Gasthaus Zum weissen Schwan

Foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Gasthaus Zum weissen Schwan 1967

Někdejší hostinec v roce 1967; foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau


5

Adam Baier Restauration, č.p.42

Tato restaurace byla jednou ze 3, která se nacházel na tehdejším Tržním náměstím. Součástí hostince bylo i řeznictví. Zbouráno v roce 1958.

Adam Baier Restauration Adam Baier Restauration

2x foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Adam Baier Restauration

Vpravo Gasthaus Baier a vlevo pak Gasthof Zum goldenen Löwen (U zlatého lva)

Adam Baier Restauration 1955

Neslavný konec slavného hazlovského hostince, 50. léta 20. století, foto: FB Hazlov


6

Gasthaus Mathias Goldschald, č.p.49

Tento hostinec se nacházel nad někdejším Tržním náměstím, na současné cestě na golf. V adresáři z roku 1930 již hostinec není uveden. Objekt zbourán v průběhu 50. let 20. století.


7

Gasthaus Zum goldenen Löwen (U zlatého lva), č.p.62

Tento hostinec byl dalším na někdejším Tržním náměstím, stál vedle výše uvedeného hostince Adama Baiera. Objekt dosud stojí.

Gasthaus Zum goldenen Löwen

Foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Gaststube Zum goldenen Löwen

Interiér hostince, foto: FB Hazlov


1 2 3

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014