Rossbach / Hranice 2.

1 2 3 4 5 6 7
Hauptstrasse / Husova ulice

5

Gasthaus Mendel, č.p. 144

Tento hostinec se nacházel na tehdejší Hauptstrasse, dnes Husově ulici. Je však uváděn pouze v Tittmannově vlastivědě z roku 1893. Zanikl zřejmě na přelomu 19./20. století. V roce 1941 se v objektu nacházel obchod se střižním zbožím. Objekt byl zbořen v 70. letech 20. století.

Gasthaus Mendel kolem roku 1970

Někdejší hostinec Mendel, před rokem 1970, foto: sbírka Rudy Matějoviče


6

Gasthaus Zum grünen Baum (U zeleného stromu), č.p. 147

Tento hostinec s řeznictvím se nacházel v horní části dnešní Husovi ulice (Hauptstrasse). Je uváděn v Tittmannově vlastivědě z roku 1893, ale byl mnohem starší. Hostinec zanikl někdy kolem roku 1910-20. Majitel Karl Wendel si postavil nový hostinec na Parkovém náměstí (Parkplatz) čp. 616. Dům byl po válce zbořen.

Gasthaus Zum grünen Baum

Hostinec čp. 147 označen šipkou, foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau


7

Hotel der Egerer Ersten Actien Brauerei (Hotel Prvního chebského akciového pivovaru), č.p. 160

Také tento hostinec/hotel je velmi starý. Původní tkalcovský dům byl postaven kolem roku 1790. Další majitel Schörner v něm zřídil hostinec „Schörners Gasthaus“, který postupně rozšiřoval na komplex budov, skrze který vedly veřejné schody z Hlavní ulice na zadní cestu ke kostelu. Scházel se zde pěvecký spolek založený v roce 1833, posléze divadelní společnost Germania a další společenská sdružení. Roku 1892 koupil celý komplex „Chebský akciový pivovar“ a zbudoval zde hotel. Naproti přes ulici v parku se nacházela zahradní restaurace.

Podle účetní knihy pohřebního spolku tkalců byli nájemníky: do roku 1875 vdova Schörnerová, 1880 Gustav Schörner, 1890-95 Mayerl, 1896-98 Sandauer, 1899-1906 Eduard Küss, 1906-10 Wenzel Männer, 1911-15 Josef Krieger, 1916-1945 Eduard Küss, podle kterého se hotelu říkalo Hotel Küss, ačkoliv to nikdy nebyl jeho oficiální název.

Prostory sálu byly provozovány i v poválečné době k pořádání bálů a společenských plesů. V prvním patře fungovala restaurace. Objekt se dochoval dodnes, pořádají se v něm různé společenské akce, v horním patře se nachází místní diskotéka.

Gasthaus Schörner

Původní podoba prostoru pozdějšího hotelu, vpravo pod stodolou původní hostinec Schörner
foto: Rossbacher Heimatbuch

Hotel der Egerer Ersten Actien Brauerei kolem roku 1900

Litografie z počátku 20. století, foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Hotel Egerer Aktienbräuerei Hotel Egerer Aktienbräuerei

Hotel Chebského akciového pivovaru po přestavbě, vpravo tehdejší městská radnice

Hotel Egerer Aktienbräuerei

Zahradní restaurace s altánkem naproti hotelu, foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Hotel Egerer Aktienbräuerei Hotel Küss

Hotel ve 20. letech 20. století, foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Kulturní zařízení Beseda v roce 1965

Bývalý hotel v roce 1965, ještě před zrušením původního průjezdu

Hotel Küss 2014 Hotel Küss 2014

Současná podoba někdejšího hotelu, stav 2014; © Thonbrunn


8

Hotel Goldener Anker (Hotel U zlaté kotvy), č.p. 463

Hotel zbudoval Fritz Hundhammer. Měl výstavný sál, ve kterém se pořádaly společenské plesy. V roce 1914 zde pan Hundhammer založil první místní kino Imperial. Promítalo se ve zkoseném prostoru pod sálem. V roce 1918 Hunhammer prodává hotel Dělnickému spolku a kino s promítacím právem spolku Svépomoc (Eigenhilfe), který chtěl vybudovat vlastní kino (viz níže). Z hotelu se tak stal Dělnický dům (Arbetsheim), ve kterém se scházeli místní sociální demokraté a jejich tělovýchovné a pěvecké spolky. Po připojení pohraničí k Velkoněmecké Říši v roce 1938 připadl objekt místní buňce SA. Po skončení války se zde usídlila česká ostraha hranic, tzv. finacové. V 60. letech 20. století zde sídlila školní jídelna a družina. V současnosti je objekt v soukromém držení.

Hotel Goldener Anker Hotel Goldener Anker

Hotel s výčepem, sálem a kinosálem, 2x foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Rossbašský Arbeitsheim

Dělnický dům (Arbeitsheim) po roce 1918, foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Někdejší hotel Goldener Anker v roce 2014

Současná podoba někdejšího hotelu Zlatá kotva, stav 2014; © Thonbrunn


9

Gasthaus Müller, č.p. 35

Tento hostinec s řeznictvím se nacházel na dnešním Husově náměstí. Objekt byl postaven před rokem 1740 a zbořen kolem roku 1918. Na jeho místě mělo být postaveno místní kino, které sem mělo být přeneseno z hotelu Goldener Anker. Projekt se však kvůli nedostatku financí nepodařilo zrealizovat.

Gasthaus Müller
Výřez z mapy Rossbachu s vyznačenými hostinci

Výřez z mapy Rossbachu s vyznačením očíslovaných hostinců


1 2 3 4 5 6 7

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014