Rossbach / Hranice 3.

1 2 3 4 5 6 7
Parkplatz / Husova ulice

10

Hostinec Müller-Moa, č.p. 143

Tento hostinec se nacházel šikmo naproti hotelu Egerer Aktienbräuerei (Beseda), na tehdejším Parkovém náměstí (Parkplatz). Původní dům byl postaven kolem roku 1780 Johannesem Egelkrautem. Ten ho posléze prodává rodině Müllerových, která zde zřídila hostinec. Ten se časem stal vyhlášeným lokálem, který navštěvovaly nejširší vyrstvy obavatelstva, od továrníků, přes dělnictvo, studenstvo, až po lázeňské hosty z nedalekého Bad Elsteru. Hostinec nabízel vynikající Plzeňské pivo, kuřácké zboží, o skvělou kuchyni se starala paní domácí. Kolem roku 1930 byl vedle postaven hotel s novou restaurací. Původmí hostinec tak zanikl a zůstalo v něm řeznictví. Objekt pak byl po válce zbořen. Restaurace s hotelem byla provozována i po odsunu původního obyvatelstva. Objekt nicméně postupem doby v socialistické péči chátral, koncem 80. let už to byla hospoda 4.cenové skupiny. V 90. letech byl objekt prodán do soukromého vlastnictví, nějakou dobu provozován jako restaurace, která po čase zkrachovala. Poté byl objekt opuštěn a vystaven místnímu bezdomoveckému živlu. Před několika lety byl objekt zapálen a dnes je to jen vyhořelá ruiny čekající na svůj další nejasný osud.

Hostinec Müller-Moa Hostinec Müller-Moa

Hostinec Müller-Moa na počátku 20. století, vlevo je vidět hostinec U zlatého lva

Stammtisch Hostinec Müller-Moa

Stammtisch v hostinci Müller-Moa ve dvacátých letech 20. století, Foto: sbírka Petera Fritsche

Hostinec Müller-Moa

Hostinec Müller-Moa s prodejnou ryb, zvěřiny a drůbeže, 30. léta 20. století

Hostinec Müller-Moa kolem roku 1930

Hostinec koncem 30. let 20. století, vpravo již patrná nová přístavba hotelu

Hostinec Müller-Moa 1940

Nový hotel Müller-Moa ve 40. letech 20. století, uprostřed původní hostinec, vlevo U zlatého lva

Hostinec Müller-Moa 1973

Hostinec v roce 1973

Hostinec Müller-Moa 1990

Restaurace Rossbach počátkem devadesátých let 20. století

Hostinec Müller-Moa 2014 Hostinec Müller-Moa 2014

Současná trystní podoba hostince, jaro 2014 ‌ © Thonbrunn


11

Hostinec Zum goldenen Löwen (U zlatého lva), č.p. 252

Hned vedle výše uvedeného hostince se nacházel další hostinec Zum goldenen Löwen (U zlatého lva). Měl útulný společenský sál a byl navštěvován především místními sedláky. Zbudoval ho kolem roku 1820 Johannes Künzel. Dlouhou dobu byl sídlem místních Turnerů (cvičenců) a divadelního spolku Germania. Po válce byl zbořen.

Hostinec Zum goldenen Löwen Hostinec Zum goldenen Löwen

Sousedící hostince U Zlatého lva (vlevo) a Müller-Moa, kolem roku 1910


12

Zum goldenen Hirschen (U zlatého jelena), č.p. 616

Dalším hostincem který se nacházel na tehdejším Parkovém náměstí (Parkplatz) byl hostinec s řeznictvím Zum goldenen Hirschen (U zlatého jelena). Postavil ho Karl Wendel, který měl předtím hostinec v čp. 35. Hostinec zanikl po odsunu původního obyvatelstva. Objekt stojí dodnes, využíván jako obytný dům.

Hostinec Zum goldenen Hirschen

Foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Někdejší hostinec U Zlatého jelena 2014

Současná podoba někdejšího hostince, jaro 2014 ‌ © Thonbrunn


Výřez z mapy Rossbachu s vyznačenými hostinci

Výřez z mapy Rossbachu s vyznačením očíslovaných hostinců


Friedersreutherstrasse - Meierhof / Žižkova - Pastvinská ulice

13

Hostinec Müller, č.p. 226

Na začátku tehdejší Friedersreutherstrasse (Dnešní Žižkova ulice) se nacházel hostinec Müller, který je uváděn v Tittmannově vlastivědě z roku 1893. Zanikl pravděpodobně na přelomu 19./20. století. Poté byl objekt využíván jako obytný dům. Torzo objektu se dochovalo dodnes, ač obývané, je v bezútěšném stavu.

Někdejší hostinec Müller v roce 2014

Současná podoba někdejšího hostince, jaro 2014 ‌ © Thonbrunn


14

Hostinec Zum heiteren Blick (Na krásné vyhlídce), č.p. 432

Druhý hostinec, který se nacházel na Friedersreutherstrasse (dnešní Pastvinská ulice), a sice naproti požárnímu bazénu. Tato část obce se tehdy nazývala Meierhof. Hostinec měl velký sál a scházeli se v něm především okolní sedláci. Bylo zde také řeznictví. Zbořeno v 50. letech 20. století.

Hostinec Zum heiteren Blick

Hostinec Zum heiteren Blick označen šipkou, kolem vede cesta do Friedersreuthu (Pastvin)

Hostinec Zum heiteren Blick

Hostinec z pohledu od železničního mostu (uprostřed), dům vlevo dosud stojí, pravá strana kompletně zbourána


1 2 3 4 5 6 7

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014