Rossbach / Hranice 4.

1 2 3 4 5 6 7
Ascherstrasse / Vítězná ulice

15

Hostinec Rittinger, č.p. 462

Hostinec se nacházel v domě na někdejší Ascherstrasse (dnes Vítězná), nedaleko křižovatky s Bahnhofstrasse (Nádražní). Uváděn je v adresářích z roku 1906, 1930 a 1935. Poté pravděpodobně zanikl. Poté byl objekt využíván jako obytný dům. Dochoval se dodnes.

Hostinec Rittinger

Hostinec Rittinger vyznačen šipkou, zakrývá ho objekt likérky Richter, v popředí Nádražní ulice (Bahnhofstrasse)

Hostinec Rittinger

V pozadí za autem hostinec Rittinger, vlevo továrna Hendel; foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Hostinec Rittinger 1967

Někdejší hostinec v roce 1967; foto: sbírka Rudy Matějoviče

Hostinec Hostinec Rittinger 2014

Vzhled původního hostince v roce 2014; © Thonbrunn


16

Hostinec Wendel, č.p. 92

Tento hostinec se nacházel na místě později postaveného hotelu Künzel. Objekt byl zbudován kolem roku 1740 a byl to jeden z nejstarších obchodních domů v Rossbachu. Na přelomu 19./20. století si ho pronajal J. W. Wendel a otevřel v něm zmíněný hostinec. Dům v roce 1908 vyhořel při velkém požáru společně s čp. 91 a 138, a nebyl následně obnoven. Původní parcela byla rozdělena a byly zde postaveny objekty čp. 663 (hotel Künzel) a čp. 690 (soudedící dům).


17

Hotel a Café Künzel, č.p. 663

Tento hotel byl postaven kolem roku 1910 na místě původního hostince v čp. 92. Součástí byla kavárna s vyhlášenou cukrárnou. Hotel byl v poválečných letech zrušen, zůstala cukrárna. Po roce 1990 zde vznikla hospoda lidově zvaná Palermo. Její provoz byl ukončen v roce 2012. V současnosti je zde vietnamský obchod.

Hotel a Cafe Künzel kolem 1940

Hotel s kavárnou a cukrárnou ve čtyřicátých letech 20. století, foto: sbírka Rudy Matějoviče

Interiér Cafe Künzel

Interiér hotelu Künzel ve 30. letech 20. století, foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Cafe Künzel kolem 1960

Hotel Künzel v 60. letech 20. století

Cafe Künzel 2014

Současná podoba někdejšího hotelu Künzel, ‌ © Thonbrunn 2014


Rosental / Růžové údolí

18

Hostinec Zum Rosental, č.p. 59

Hostinec se původně jmenoval "Zum weissen Hirschen"" (U bílého jelena), na Zum Rosental (hostinec V růžovém údolí, kde se nacházel) byl přejmenován až v roce 1918. Samotná usedlost byla zbudována již roku 1771. Hostinec měl společenský sál a pod hostincem byla kuželna. Do roku 1910 se v něm scházel Dělnický tělovýchovný a pěvecký spolek, který pak přesídlil k Červenému koni a posléze do Dělnického domu v bývalém hotelu U zlaté kotvy čp. 463. Taneční sál byl v roce 1918 upraven k promítání kinofilmů. Posledním vlastníkem před znárodněním byl Ašský měšťanský pivovar.

Hostinec byl provozován i v poválečné době. Kolem roku 1985 byl zbourán, předtím byl jeho provoz ukončen z hygienických důvodů. Na jeho místě se dnes nachází novostavba rodiného domu.

Hostinec Zum Rosental Hostinec Zum Rosental

Uprostřed hostinec Zum Rosental, vlevo v popředí městské lázně Ašské zdravotní pojišťovny

Hostinec Zum Rosental kolem roku 1960

Hostinec s chátrajícím okolím kolem roku 1960, foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Hostinec Zum Rosental 1972

Hostinec Zum Rosental v roce 1972, vpravo bývalé městské lázně, foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau


19

Hostinec Ludwig, č.p. 63

Tento hostinec je uváděn pouze v adresáři z roku 1906 a nacházel se v Růžovém údolí (Rosental), nedaleko hostince Zum weissen Hirch (U bílého jelena). Zanikl pravděpodobně koncem 20. let 20. století, v adresáři z roku 1930 již není uváděn. Objekt byl v poválečné době zbořen.

Hostinec Ludwig

Hostinec Ludwig z roku 1911


Výřez z mapy Rossbachu s vyznačenými hostinci

Výřez z mapy Rossbachu s vyznačením očíslovaných hostinců


1 2 3 4 5 6 7

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014