Rossbach / Hranice 5.

1 2 3 4 5 6 7
Ebmatherstrasse / Husova ulice

20

Gasthaus Zur Erholung, č.p. 430

Tato restaurace a vinárna se nacházela na tehdejší Ebmathské silnici, v horní části obce nazývané tehdy Einöde (Samota), nedaleko hraničního přechodu a celnice. Postavena byla kolem roku 1895 rodinou Knöckelových, která byla spřízněna s majiteli mlýnu na Dolíšce (Bohnelteich). Byl to velmi oblíbený výletní cíl jak hostů z Rossbachu, tak i ze sousedního Saska. Zanikla s odsunem původního obyvatelstva a zbourána byla, stejně jako většina usedlostí v této části Rossbachu, v 50. letech 20. století, jelikož se nacházela v bezprostřední blízkosti státní hranice.

Gasthaus Zur Erholung

Hostinec Zur Erholung na počátku 20. století, vlevo dole stará rakousko-uherská celnice,
foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Inzerát na hostinec Zur Erholung

Inzerát z adresáře z roku 1906

Restaurace Zur Erholung v Rossbachu,
na Ebmathské silnici nedaleko česko-saské hranice,
doporučuje vzácným hostům a turistům k návštěvě své hostinské prostory.
Skvělá piva z Prvního chebského akciového pivovaru,
vynikající láhvová i stáčená vína
za levné ceny.
Příjemná a solidní obsluha.

Gasthaus Zur Erholung Gasthaus Zur Erholung Taneční sál hostince Zur Erholung

Taneční sál hostince Zur Erholung, 2x foto: sbírka Karla Fialy


21

Gasthaus Stöß, č.p. 448

Tento hostinec stál v dolní části tehdejší Ebmather Strasse (dnes Husova). Byl to zřejmě jen malý hostinec s výčepem. Zanikl pravděpodobně již v průběhu 2. světové války. Objekt byl v poválečných letech zbořen. Foto se zatím nepodařilo sehnat.


Einöde / Husova ulice

22

Gasthaus Zur grünen Linde (Pod zelenou lípou), č.p. 359

Hostinec se nacházel v horní části obce nazývané tehdy Einöde (Samota). Usedlost byla zbudována v roce 1866 dědem mlynáře Knöckela, který hospodařil na mlýně na Dolíšce (Bohnelteich). Knöckelům, jak již bylo zmíněno, patřil také hostinec Zur Erholung na Ebmathské silnici. Hostinec s tanečním sálem byl navštěvován především místními sedláky a provozován byl až do odsunu původního obyvatelstva v roce 1946, poté byl, jako všechny domy v širokém okolí, zbořen, neboť se nacházel v hraničním pásmu.

Gasthaus Zur grünen Linde Lokál hostince Zur grünen Linde

Lokál hostince Zur grünen Linde, v pozadí vchod do sálu, foto: sbírka Karla Fialy

Gasthaus Zur grünen Linde kolem 1960

Konec hostince Zur grünen Linde v 50. letech 20. století


23

Gasthaus Gräbner, č.p. 383

Další hostinec se nacházel nedaleko, v dolní části Einöde, kousek nad silnicí do Gottmannsgrünu / Trojmezí. Byl to pravděpodobně jen malý hostinec s výčepem v rámci zemědělské usedlosti, kde se scházeli okolní sedláci. Po celou dobu existence jej provozovala rodina Gräbnerů. Zanikl s odsunem původního obyvatelstva a usedlost byla zbourána.

Gasthaus Gräbner 1912

Hostinec Gräbner na jaře roku 1912, vlevo hostinský Ernst Gräbner se ženou a synem


Neustadt / Americká - Mírová ulice

24

Gasthaus Knöckel, č.p. 256

Tento hostinec stál na začátku tehdejší Neue Gottmannsgrüner Strasse, dnešní Americké ulice. Je uváděn pouze v Tittmannově vlastivědě z roku 1893. Zanikl patrně někdy na přelomu 19./20. století. Objekt byl poté využíván jako obytný dům. Zbořeno v poválečných letech.


25

Gasthaus Seidl, č.p. 403

Hostinec se nacházel v tehdejší části obce zvané Neustadt (Nové město), dnešní Mírové ulici. Je zmiňován již v Tittmannově vlastivědě z roku 1893. Rodina Seidelových ho nepřetržitě provozovala až do odsunu v roce 1946. Poté hostinec zanikl. Objekt se dochoval dodnes, slouží jako obytný dům.

Gasthaus Seidl Gasthaus Seidl

Hostinec Seidl na konci třicátých let 20. století

Gasthaus Seidl 2014

Současná podoba někdejšího hostince Seidl, ‌ © Thonbrunn


Letecký snímek Einöde 1948

Místní část Einöde s vyznačenými hostinci č. 20 - 25


1 2 3 4 5 6 7

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014