Rossbach / Hranice 5.

Ebmatherstrasse / Husova ulice

1 2 3 4 5 6 7

20

Gasthaus Zur Erholung, č.p. 430

Tato restaurace a vinárna se nacházela na tehdejší Ebmathské silnici, v horní části obce nazývané tehdy Einöde (Samota), nedaleko hraničního přechodu a celnice. Postavena byla kolem roku 1895 rodinou Knöckelových, která byla spřízněna s majiteli mlýnu na Dolíšce (Bohnelteich). Byl to velmi oblíbený výletní cíl jak hostů z Rossbachu, tak i ze sousedního Saska. Zanikla s odsunem původního obyvatelstva a zbourána byla, stejně jako většina usedlostí v této části Rossbachu, v 50. letech 20. století, jelikož se nacházela v bezprostřední blízkosti státní hranice.

Gasthaus Zur Erholung

Hostinec Zur Erholung na počátku 20. století, vlevo dole stará rakousko-uherská celnice,
foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Inzerát na hostinec Zur Erholung

Inzerát z adresáře z roku 1906

Restaurace Zur Erholung v Rossbachu,
na Ebmathské silnici nedaleko česko-saské hranice,
doporučuje vzácným hostům a turistům k návštěvě své hostinské prostory.
Skvělá piva z Prvního chebského akciového pivovaru,
vynikající láhvová i stáčená vína
za levné ceny.
Příjemná a solidní obsluha.

Gasthaus Zur Erholung Gasthaus Zur Erholung Taneční sál hostince Zur Erholung

Taneční sál hostince Zur Erholung, 2x foto: sbírka Karla Fialy


21

Gasthaus Stöß, č.p. 448

Tento hostinec stál v dolní části tehdejší Ebmather Strasse (dnes Husova). Byl to zřejmě jen malý hostinec s výčepem. Zanikl pravděpodobně již v průběhu 2. světové války. Objekt byl v poválečných letech zbořen. Foto se zatím nepodařilo sehnat.


Einöde / Husova ulice

22

Gasthaus Zur grünen Linde (Pod zelenou lípou), č.p. 359

Hostinec se nacházel v horní části obce nazývané tehdy Einöde (Samota). Usedlost byla zbudována v roce 1866 dědem mlynáře Knöckela, který hospodařil na mlýně na Dolíšce (Bohnelteich). Knöckelům, jak již bylo zmíněno, patřil také hostinec Zur Erholung na Ebmathské silnici. Hostinec s tanečním sálem byl navštěvován především místními sedláky a provozován byl až do odsunu původního obyvatelstva v roce 1946, poté byl, jako všechny domy v širokém okolí, zbořen, neboť se nacházel v hraničním pásmu.

Gasthaus Zur grünen Linde Lokál hostince Zur grünen Linde

Lokál hostince Zur grünen Linde, v pozadí vchod do sálu, foto: sbírka Karla Fialy

Gasthaus Zur grünen Linde kolem 1960

Konec hostince Zur grünen Linde v 50. letech 20. století


23

Gasthaus Gräbner, č.p. 383

Další hostinec se nacházel nedaleko, v dolní části Einöde, kousek nad silnicí do Gottmannsgrünu / Trojmezí. Byl to pravděpodobně jen malý hostinec s výčepem v rámci zemědělské usedlosti, kde se scházeli okolní sedláci. Po celou dobu existence jej provozovala rodina Gräbnerů. Zanikl s odsunem původního obyvatelstva a usedlost byla zbourána.


Neustadt / Americká - Mírová ulice

24

Gasthaus Knöckel, č.p. 256

Tento hostinec stál na začátku tehdejší Neue Gottmannsgrüner Strasse, dnešní Americké ulice. Je uváděn pouze v Tittmannově vlastivědě z roku 1893. Zanikl patrně někdy na přelomu 19./20. století. Objekt byl poté využíván jako obytný dům. Zbořeno v poválečných letech.


25

Gasthaus Seidl, č.p. 403

Hostinec se nacházel v tehdejší části obce zvané Neustadt (Nové město), dnešní Mírové ulici. Je zmiňován již v Tittmannově vlastivědě z roku 1893. Rodina Seidelových ho nepřetržitě provozovala až do odsunu v roce 1946. Poté hostinec zanikl. Objekt se dochoval dodnes, slouží jako obytný dům.

Gasthaus Seidl Gasthaus Seidl 2014

Současná podoba někdejšího hostince Seidl, ‌ © Thonbrunn


Letecký snímek Einöde 1948

Místní část Einöde s vyznačenými hostinci č. 20 - 25


1 2 3 4 5 6 7

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014