Steingrün / Výhledy

Ve Steingrünu / Výhledech byly před válkou 4 hostince (1 z nich se nacházel v místní části Neuengrün). Všechny čtyři hospody zmiňuje již roku 1893 J. Tittmann ve svém místopise a byly provozovány až do odsunu v roce 1946. Hostince jsou vyznačeny níže na mapě leteckého snímkování z roku 1953.

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
1 8 Gasthaus Adam Kurz Adam Kurz Adam Kurz jun. Adam Kurz jun. Juliana Schäck
2 14 Restauration Michael Winkler Michael Winkler Michael Winkler Michael Winkler Rudolf Winkler
3 21 Gasthaus (Neuengrün) Johann Jobst Karl Jobst Karl Jobst Karl Jobst
4 56 Gasthaus Werner Johann Adler Anton Werner Ernst Werner Ernst Werner
    Celkem 4 4 4 4

1

Hostinec Kurz č. p. 8

Tento hostinec se nacházel v horní části obce, u současné autobusové zastávky. Dům postavil v roce 1860 Adam Kurz (senior), který ve Výhledech působil před rokem 1880 jako místní učitel. Provoz hostince byl zahájen v roce 1893 jeho synem Adamem Kurzem (juniorem). Hostinec měl přiléhající zahradní restauraci se stinnými kaštany.

K hostinci patřil také hluboký, do skály vyrubaný sklep na uskladnění piva, které díky tomu mělo správný říz v jakoukoliv roční dobu. Čepovalo se pivo Ašského měšťanského pivovaru. Provoz hostince byl ukončen s odsunem německého obyvatelstva v roce 1946.

Objekt někdejšího hostince se dochoval dodnes, slouží jako rodinný dům.

Gasthaus Adam Kurz

Hostinec na počátku 20. století

Gasthaus Adam Kurz Gasthaus Adam Kurz 2016 Gasthaus Adam Kurz 2016

Současný stav někdejšího hostince; léto 2016 ‌ © Thonbrunn


2

Restaurace Winkler, č. p. 14

Tento hostinec se nacházel v zatáčce silnice na Skalku (Rommersreuth), nedaleko místní školy, jejíž objekt zde stojí dodnes. V 1. patře měl taneční sál. Hostinec byl provozován i v poválečných letech po odsunu německého obyvatelstva.

Objekt byl posléze zbořen (kdy přesně zatím není známo). Nedaleko odtud byl kolem roku 2000 postaven nový, velmi příjemný hostinec, který je stále v provozu.

Gasthaus Winkler Gasthaus Winkler

Hostinec Winkler kolem roku 1900

Gasthaus Winkler

Hostinec Winkler ve 30. letech 20. století, foto: sbírka Petera Breziny, Wunsiedel


3

Hostinec Jobst, č. p. 21

Tento hostinec se nacházel v místní části Neuengrün a jednalo se pravděpodobně pouze o malý výčep, neboť v této části stálo jen asi 8 usedlostí. Provozován byl zřejmě do konce II. světové války.

Není nám bohužel známa žádná fotografie tohoto hostince; celá místní část Neuengrün byla zbořena počátkem 50. let 20. století, neboť u ní probíhala železná opona.

Neuengrün 1841

Neuengrün na mapě z roku 1841, číslování domů se bohužel neshoduje s pozdějším; © ÚAZK


Hostinec Werner, č. p. 56

O tomto hostinci nám není bohužel známo nic bližšího, nedokážeme ani lokalizovat místo, kde stál.

Objekt byl (pravděpodobně, jako většina domů někdejšího Steingrünu) zbourán v poválečných letech.

Gasthaus Werner

Jižní strana hostince, ještě před zbudováním ochrany vchodových dveří, foto: sbírka Petera Breziny, Wunsiedel

Gasthaus Werner Gasthaus Werner

Hostinec kolem roku 1940


Steingrün Luftaufnahme 1953

Letecké snímkování z roku 1953 s 3 vyznačenými hostinci.

 

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014