Mähring / Újezd I.

Oběti 1. světové války

1/2Následující strana

Podle nejnovějších poznatků zahynulo v průběhu 1. světové války 18 újezdeckých občanů - to odpovídalo cca. 8% tehdejšího počtu místního obyvatelstva. 17 obětí je zvěčněno na válečném pomníku, který se dochoval dodnes.

Válečný pomník byl v Újezdu zbudován v roce 1925 nedaleko místní školy. Náklady činily tehdejších 11.000 Kč, tato suma byla vybrána v rámci veřejné sbírky. Pomník byl vytvořen v dílně chebského sochaře Gustava Gradera. Vysvěcen byl církevním radou Dr. Heldem. Starosta Georg Dötsch poté předal pomník do péče obci.

Po odsunu německých obyvatel Újezdu a následné likvidaci celé obce počátkem 50. let minulého století došlo také ke stržení pomníku, ovšem – podivuhodně – ne k jeho zničení. Po převratu byl pomník roku 1992 objeven zarostlý v trávě. Ležel zde roky písmem nahoru a byl kupodivu v celkem dobré kondici. V následujících letech došlo k jeho opětovnému vztyčení, které iniciovalo ašské muzeum pod vedením p. Borsíka. V roce 2000 pak byl pomník z podnětu újezdeckých německých rodáků zrestaurován a v říjnu tohoto roku pak znovu vysvěcen, přičemž byla připojena nová pamětní deska s 13 padlými z 2. světové války.

Friedersreuther Kriegerdenkmal Friedersreuther Kriegerdenkmal

 

Příjmení Jméno Narozen Hodnost,
jednotka
Padl
/pohřešován
Místo úmrtí
Burger Ernst ? Infantrist im
I.R. 73
28.07.1915 Pohřešován u
Sokal v Rusku
Korndörfer Johann 1874 Infantrist im
 Landsturm Baon Nr. 45, 1. Komp
17.12.1914 Zemřel v
 srbském zajetí ve Valjevo, Srbsko
Korndörfer Richard 1888 Infantrist im
 Landsturm-Baon Nr. 160, 3. Komp.
17.02.1916 Zemřel v Aši na
 tuberkulózu plic
Künzel Gustav ? Infantrist
Deutsches Heer
20.08.1914 Pohřešován ve Francii
Ludwig Rudolf ? Infantrist im I.R. 73 17.10.1916 Padl na Monte
 Colombaro, Itálie
Oertel Erhard 25.11.1873 Infantrist im
 Landsturm-I.R.6
09.11.1914 Pohřešován v Srbsku
Raithel Alois 1897 Infantrist im
I.R. 73, 3. Komp.
21.05.1916 Padl v
pohoří Marcai v Itálii
Raithel Johann ? Infantrist im
Landsturm-I.R.6
24.11.1914 Padl v
Rusku
Ritter Robert 1884 Infantrist im I.R. 73 02.12.1916 Zemřel v rus. zajetí
Schindler Ernst 1885 Infantrist im I.R. 73 26.11.1914 Zemřel v Budapešti, Maďarsko
Schindler Robert 1891 Infantrist im
Feldjäger Baon 6, 4. Komp.
27.08.1914 Padl v Rusku
Werner Alwin ? Infantrist im I.R. 73 08.09.1919 Zemřel v ital. zajetí
Werner Ernst ? Infantrist im
 Landsturm-I.R.6
04.12.1916 Padl v Itálii
Wetschka Ernst ? Infantrist im I.R. 73 1916 Zemřel v serb. zajetí, Skopje
Wilfert Nikolaus 1878 Infantrist im
Landsturm-I.R.6, 3. Komp.
05.11.1915 Padl v Rusku
Wölfel Linhard 1882 Zugsführer im I.R.
 73, 16. Komp.
19.09.1914 Padl u Crnabara v Srbsku
Wunderlich Hermann ? Dragoner im
Drag.Reg. 7
02.03.1918 Padl v Rusku
Wunderlich Richard ? Schütze im Sch.R. 6 30.03.1917 Zemřel na rus. frontě

Zdroj: Ernst Franke / Cheb

 

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014