Oběti světových válek na Ašsku

Válečné pomníky

 

V tomto oddíle jsou uvedeny všechny známé oběti Ašska, které si vyžádaly obě světové války. Výsledky dlouholetého pečlivého bádání v této oblasti mi laskavě poskytl pan Ernst Franke z Chebu, kterému zde touto cestou velice děkuji. Bez jeho přičinění by tyto obsáhlé seznamy těžko vznikly.

Seznamy jednotlivých obcí jsou vždy rozděleny na 1. a 2. světovou válku, jsou abecedně uspořádány, s uvedením základních informacích o roku narození, hodnostech a místu úmrtí těchto obětí. Na jednotlivé obce se dostanete prostřednictvím výše uvedeného menu (bude postupně doplňováno).

Válečné pomníky se dochovaly v těchto obcích:

Pastviny / Fridersreuth
Trojmezí / Gottmannsgrün
Hranice / Rossbach
Podhradí / Neuberg
Dolní Paseky / Niederreuth
Vernéřov / Wernersreuth
Hazlov / Haslau
Mokřiny / Nassengrub
Skalka / Rommersreuth
Újezd / Mähring
Výhledy / Steingrün (torzo)

 

 

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014