Poštovnictví v Neubergu / Podhradí

 

Na počátku 18. století vedla přes Neuberg poštovní trasa spojující Cheb a Plauen (Cheb - Hazlov - Nebesa - Mokřiny - Aš - Neuberg - Kopaniny - Bad Elster - Adorf - Plauen). V Neubergu byl samostatný poštovní a telegrafní úřad otevřen 1.5.1901. Do té doby jezdil mezi Aší a Neubergem dvouspřežní poštovní vůz, jehož postilion oznamoval příjezd troubením na poštovní roh. Neubergský poštovní úřad byl umístěn v č.p. 55. Prvním c. a k. poštmistrem byl Wilhelm Patzner. V roce 1906 je jako poštovní doručovatel uváděn David Leicht. V adresáři z roku 1930 je jako neubergský poštmistr uveden Hans Weibl. Ten svůj úřad spravoval pravděpodobně až do konce války v roce 1945. Byt poštmistra se nacházel v prvním patře poštovního úřadu. Místním listonošem byl od 30. let Adolf Böhm. Zda byl na konci války povolán k vojsku a zda doručování pošty zajišťoval ženský personál, jako tomu bylo v Aši, není známo, jako doručovatel je zmiňován ještě v roce 1941. Na poštovním úřadě, kde se nacházela také telefonní ústředna a telegraf, zcela jistě pracovalo několik dalších osob, jejich identita však není známa. Pod poštovní úřad Neuberg spadaly i přilehlé obce Krugsreuth (Kopaniny) a Grün (Doubrava).

Po ukončení války v květnu 1945 zajišťovali, jako všude jinde v Sudetech, poštovní provoz dosazení čeští úředníci. Poválečnou poštovní historii Neubergu je třeba ještě probádat, ztěžuje to však nedostatek archivních materiálů, pamětníci také již pomalu vymírají... Pokud by kdokoliv měl přínosné vědomosti, ozvěte se prosím na thonbrunn@gmail.com

Poštovní úřad v Neubergu

První poštovní úřad v Neubergu č. p. 55 (vyznačeno šipkou)

 

Někdejší poštovní úřad v Neubergu

Někdejší poštovní úřad č.p. 55 na podzim 2018 (v současnosti obecní úřad Podhradí); © Thonbrunn

 

V poválečných letech byl poštovní úřad přemístěn do č.p. 301. V tomto objektu sídlil až do jeho uzavření v roce 2008.

Někdejší poštovní úřad v Podhradí

Poválečný poštovní úřad v Podhradí č.p. 301 (uzavřen 2008, stav na podzim 2018); © Thonbrunn

V roce 2017 byla v Podhradí č.p. 319 otevřena pobočka Pošta partner, která občanům a firmám poskytuje základní poštovní služby, stejně jako klasická pošta.

Dnešní poštovní úřad v Podhradí

Současný poštovní úřad v č.p. 319 (podzim 2018); © Thonbrunn

 

Poštovní provoz v Neubergu / Podhradí - celistvosti, razítka apod.:

Následně je uvedeno několik příkladů z poštovního provozu v Neubergu / Podhradí:

 

Korespondenční lístek, který byl 5.7.1901 (tedy zhruba 2 měsíce po otevření místního poštovního úřadu) odeslán z Neubergu do Traunkirchenu v Rakousku. Dvoukruhové poštovní razítko Neuberg in Böhmen /Neuberg v Čechách/ (č.1 - viz tabulka níže) nese jak údaje o dnu, měsíci a roce odeslání, tak i arabskou číslici 4, která udává hodinu oražení. Vlevo je čárkové razítko cílového poštovního úřadu Traunkirchen s datem doručení lístku.

Celistvost z roku 1901

 

Pohlednice z 13.5.1919 (tedy po vzniku Československé Republiky) se stejným dvoukruhovým poštovním razítkem Neuberg in Böhmen jako výše, avšak s římskou číslicí X.

Celistvost z roku 1919

 

Pohlednice z 22.6.1931 s novým poštovním razítkem s můstkem, které nese nahoře nápis Neuberg a dole pak Č.S.P. (Česko-Slovenská Pošta). Razítko navíc nese rozlišovací písmeno "b", datum odeslání a hodinu oražení pohlednice (zde jednoznačně 18 hodinu večerní).

Celistvost z roku 1931

Po vyhlášení "Svobodného státu Aš" dne 21.9.1938 byla na všech poštovních stanicích Ašského výběžku upravena poštovní razítka vylámáním českého textu. Z Neubergu však tato úprava poštovního razítka není známa. Lze se však s určitostí domnívat, že k ní došlo i zde. Takovéto razítko by pak vypadalo následně (počítačově upraveno!):

Razítko Neuberg 1938

 

Pohlednice z 1.7.1941 s novým říšským poštovním razítkem, které nese nápis Neuberg (Kr. Asch) /Neuberg (okres Aš)/, rozlišovací písmeno "b", datum odeslání a hodinu oražení.

Celistvost z roku 1941

 

Stejné poštovní razítko, jako výše, avšak na lístku vojenské polní pošty, který byl odeslán bez ofrankování (výhrada vojenské polní pošty).

Polní pošta z roku 1941

 

V poválečném období vládl ze strany Čechů v celé zemi všeobecný odpor vůči všemu německému, proto zřejmě nebylo úmyslně či dokonce z příkazu používáno původní německé poštovní razítko, ale byly využívány různé formy provizorních razítek. Následně je uveden poválečný dopis z 11.7.1945, který byl opatřen provizorním razítkem Neuberg bez frankatury, avšak s poznámkou o vyplacení zásilky.

Brief von 1945

 

Poválečná pohlednice z 23.7.1946, která je opatřena provizorním gumovým poštovním razítkem. Použití takových to provizorních razítek je doloženo u všech poštovních úřadů na Ašsku, s výjimkou rossbašského poštovního úřadu, kde použití tohoto provizorního razítka není známo.

Celistvost z roku 1946

 

Pohlednice z 15.10.1949, která je opatřena již novým poštovním razítkem s nápisem "Podhradí". Razítko kromě toho nese běžné údaje o datu odeslání, hodině oražení a rozlišovací písmeno "b". Tento typ poštovního razítka byl používán až do počátku 70. let 20. století.

Celistvost z roku 1949

1.1.1973 byla v tehdejší ČSSR zavedena poštovní směrovací čísla. V této souvislosti byla do provozu uvedena také nová poštovní razítka, na kterých byla tato PSČ vyznačena. Podhradí má PSČ 351 23. Posléze bylo také zaměněno rozlišovací písmeno za číslici. V následujíc tabulce je pak uvedeno také nejnovější poštovní razítko z roku 2018.

Pohlednice z roku 1988
 

Neubergská poštovní razítka:

Poř. č. Rok Charakteristiky Vyobrazení
1-a 1901 Nápis Neuberg b. Asch in Böhmen
datum 5.7.1901 s arabskou číslicí 4
Razítko Neuberg 1901
1-b 1919 Nápis Neuberg b. Asch in Böhmen
datum 13.5.1919 s římskou číslicí X
Razítko Neuberg 1919
2. 1931 Nápis Neuberg - Č.S.P.
datum, hodina a rozlišovací písmeno "b"
Razítko Neuberg 1931
3. 1941 Nápis Neuberg (Kr. Asch)
datum, hodina a rozlišovací písmeno "b"
Razítko Neuberg 1941
4. 1945 Provizorní poštovní razítko 1945
franko 1,20
Razítko Neuberg 1946
5. 1946 Provizorní gumové poštovní razítko
nápis Neuberg 1946
Razítko Neuberg 1946
6. 1949 Nápis Podhradí
datum, hodina a rozlišovací písmeno "b"
Razítko Neuberg 1949
7. 1988 Nápis 35123 Podhradí (PSČ)
datum, hodina a rozlišovací číslice "1"
Razítko Neuberg 2018
8. 2018 Nápis 35123 Podhradí (PSČ)
datum, hodina a rozlišovací číslice "3"
Razítko Neuberg 2018

Větší část vyobrazených celistvostí a razítek byla laskavě poskytnuta vášnivými filatelisty
pány Peterem Fritschem z Luxembourgu a Miroslavem Oblištilem z Aše, za což jim srdečně děkuji!

 
 

 

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014