deutsch

 
Thonbrunn
 

Poslední aktualizace: 01.01.2021

 
 

Publikace - 1

Na těchto stránkách naleznete seznam tématicky souvisejících publikací, které jsou k dispozici v tištěné nebo digitální podobě. Zájemci v nich mohou nalézt zdroj k dalšímu studiu místní historie. Kvůli přehlednosti rozděleno do několika oddílů. Bude postupně doplňováno.

 

1 2 3 4 5

Knihy - Historie Ašska

 

Rossbacher Heimatbuch

Rossbacher Heimatbuch

německy

Domovská kniha města Rossbach a přilehlých obcí Friedersreuth, Gottmannsgrün a Thonbrunn. Vydáno v roce 1970 v Mnichově, německy. Obsahuje bohatý textový a obrazový materiál.

 

Rossbacher Heimatbuch - dodatky

Nachtrag zum Rossbacher Heimatbuch

německy

Dodatky k domovské knize města Rossbach a přilehlých obcí Friedersreuth, Gottmannsgrün a Thonbrunn. Vydáno v roce 1979 v Mnichově, německy.

 

Karl Alberti

Beiträge zur Geschichte der Stad Asch und des Ascher Bezirkes - Band I-IV

německy

Karl Alberti - Příspěvky k historii města Aš a Ašska, I - IV.
Fundovaná historie města Aš a Ašska ve čtyřech svazcích, německy.
Vydáno v Aši v letech 1934 - 1941.

 

Benno Tins

Heimatskunde des Ascher Bezirkes

německy

J. Tittmann - Vlastivěda Ašského okresu, německy, Asch 1893, 280 stran.

 

Richard Rogler

Die Orts- und Flurnamen des Ascher Bezirkes

německy

Richard Rogler - Místní názvy v Ašském výběžku.
Obsáhlá histografie německých místopisných názvů v Ašském výběžku, německy.
Vydal Verlag Ascher Rundbrief München roku 1955, 400 stran.

 

Benno Tins

Die Eigenwillige Historie des Ascher Ländchens

německy

Benno Tins - Historie Ašského výběžku.
Obsáhlá historie Aše a Ašského výběžku, německy.
Vydal Heimatverband des Kreises Asch se sídlem v Rehau roku 1977, 660 stran.

 

Ascher Ländchen

Das Ascher Ländchen - Ašsko

německy

Helmut Klaubert - Kniha reprintů starých pohlednic Ašska s příslušným popisem,
vydáno v roce 1981 Archivem okresu Aš se sídlem v Selbu, německy, 168 stran.

 

Asch-Rossbach-Adorf - Historie železniční trati

Asch - Rossbach - Adorf / Historie lokální železniční trati

německy

Wölfel, Petrak, Marks - Výpravná publikace o historii železniční trati Aš-Rossbach-Adorf. Velmi bohatý textový i obrazový materiál, tým autorů, vydáno v roce 2014, 400 výtisků, německy, 225 stran.

 

Adressbuch Asch 1941

Adressbuch Asch 1941 - Ašský adresář 1941

německy

Řada adresářů města Aše a okolních obcí. Vydány byly roky 1906, 1930, 1935 a 1941. Německy.

 

Heimatjahrbuch 1926

Heimatjahrbuch - Ašská ročenka

německy

Řada ročenek města Aše, toto je obal 2.ročníku. vycházelo v letech 1925 až 1935.
Vydal Haingauverlag Asch. Německy. Rozsah různý.

 

Ašsko na starých pohlednicích

Ašsko na starých pohlednicích

českyněmecky

Magdalena Šmrhová - Staré pohlednice z Aše a okolí,
doplněno průvodním textem, vydáno v roce 2011, 288 stran, česko-německy.

 

Aš v zrcadle času

Aš v zrcadle času

českyněmeckyanglicky

Historie a současnost města Aš, vydal městský úřad Aš v roce 2005,
česky-německy-anglicky, 88 stran.

 

Dílna ’88 Ašsko

Dílna ’88 Ašsko

česky

Kniha fotografií z reálného socialismu v Aši a na Ašsku, zakázána komunisty a stažena z prodeje, různí fotografové, vydáno v roce 1988, česky, 60 stran.

 

Dílna ’89 Ašsko

Dílna ’98 Ašsko po deseti letech

česky

Kniha fotografií navazující na Dílnu 88, vydáno v roce 1998, česky, 72 stran.

 

Geologie des Ascher Bezirkes

Geologie des Ascher Bezirkes

německy

Emil Mottl - Geologie Ašského výběžku.
Brožurka o geologických podmínkách v Ašském výběžku, součástí je barevná geologická mapa, německy.
Vydáno v Aši roku 1932, 31 stran.

 

Höhenverhältnisse in Rossbach

Höhenverhältnisse in Rossbach

německy

Gustav Hoier - Výškové poměry v Rossbachu.
Brožurka o nadmořských výškách v Rossbachu, německy.
Vydáno v Rossbachu roku 1933, 21 stran.

 

 

1 2 3 4 5

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014