Katalog pohlednic AšskaAktualizace:

V tomto oddíle naleznete katalogový seznam nám známých pohlednic Ašska (zatím mimo samotnou Aš, to samo je na rok práce). Chtěl bych tímto vytvořit profesionální katalog pohlednic, který by sloužil sběratelským potřebám.

Tento online katalog je rozdělen do 3 sloupců. V prvním je uvedeno průběžné číslo pohlednice z příslušné obce. Ve druhém sloupci je znázorněn náhled samotné pohlednice a ve třetím pak její popis.

V katalogu je použito číslování podle tématického seznamu, uvedeného vždy na začátku příslušné stránky, např. Rossbašské náměstí: RB-01/1, RB-01/2, ..., další téma hostinec XXX RB-02/1, ... (u stejných, ale např. popisem odlišných pohlednic je pak přidána ještě pomlčka s písmenem, např. RB-08/1-a, RB-08/2-b, atd.). Toto členění je nezbytné kvůli doplňování jednotlivých pohlednic, kdy se vyskytne např. nová pohlednice od té a té hospody a je třeba ji přidat ke stávající sadě. V jiném případě by v seznamu pohlednic nastal skutečný zmatek.

Níže je uvedena tabulka s příslušným označením jednotlivých obcí. V jejím vždy třetím sloupci je pak uveden aktuální počet pohlednic příslušné obce. Tím lze rychle získat přehled o přidaných pohlednicích (např. údaj 5/6 znamená, že počet 5 pohlednic byl zvýšen na 6 atd.). 0 znamená, že stránka se připravuje.

Budu samozřejmě velmi vděčen za zaslání skenů jakýchkoliv dalších pohlednic Ašska (na: thonbrunn@gmail.com), které mi nejsou známy a tudíž zde nejsou uvedeny. Rád je do katalogu zařadím. Ze zkušenosti vím, že se objevují další a další.

Nakonec bych chtěl poděkovat všem sběratelům a organizacím, kteří svým fondem přispěli ke vzniku tohoto katalogu:

Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Peter Fritsch, Luxembourg

Ruda Matějovič, Hranice

Karel Heištejn, Hranice

Karel Fiala, Hranice

Luděk Buchar, Aš

Miroslav Oblištil, Aš


Přehled použitých zkratek a aktuální počet pohlednic

Asch/Aš AS (0) Neuberg/Podhradí NG (59/60)
Friedersreuth/Pastviny FR (12) Neuenbrand/Nový Žďár NB (7)
Gottmansgrün/Trojmezí GO (15/16) Niederreuth/Dolní Paseky NR (0/31)
Grün/Doubrava GR (0/97/163/165) Oberreuth/Horní Paseky OR (9)
Haslau/Hazlov HA (101/103) Rommersreuth/Skalka RO (1/5)
Himmelreich/Nebesa HR (10/11) Rossbach/Hranice RB (0)
Hirschfeld/Polná HI (5/6) Schildern/Štítary SCH (9/10/11)
Kaiserhammer KA (40/41) Schönbach/Krásná SB (20/23)
Krugsreuth/Kopaniny KR (29/31/33) Steingrün/Výhledy SG (4/6/8)
Lindau/Lipná LI (2/4) Steinpöhl/Kamenná SP (11/12)
Mähring/Újezd MA (7) Thonbrunn/Studánka TH (19)
Nassengrub/Mokřiny NA (9/11) Wernersreuth/Vernéřov WE (14/22)