Deutsche Version
Odkaz na Facebook Thonbrunn
 

Publikace - 5


1 2 3 4 5 6

Knihy - Historie Sudet všeobecně


Zmizelé Sudety

Zmizelé Sudety

českyněmecky

Kolektiv autorů
Výpravná publikace o zaniklých obcích Sudet,
bohatý textový a obrazový materiál.
4 vydání 2006, česko-německy, 656 stran.

 


Proměny sudetské krajiny

Proměny sudetské krajiny

českyněmecky

Kolektiv autorů
Historie a současnost sudetské krajiny,
bohatý textový a obrazový materiál,
vydáno v roce 2006, česky, 238 stran.

 


Průvodce Sudety 1910

Deutsch-Böhmen
Německé-Čechy

německy

Průvodce po Německých Čechách,
bohatý textový a obrazový materiál,
reprint z roku 1910
vydáno v roce 1989, německy, 396 stran.

 


Sudetendeutschen

Die Sudetendeutschen - Sudetští Němci

německy

Hugo Theisinger
Historie Sudetských Němců z jejich pohledu.
Vydáno 1987, německy, 607 stran.

 

 


Sudety 1938

Sudety 1938

česky

Lakosil, Svoboda
Obsazování Sudet z pohledu důstojníků německé armády.
Bohatý textový a obrazový materiál.
Vydáno 2013, česky, 238 stran + obrazová příloha.

 


Ztracené dějiny

Ztracené dějiny - Němci a Češi 1848 - 1948

česky

Kolektiv autorů
Sborník zabývající se problémem česko-německého soužití,
vydala Česká národní rada v Německu 1987,
173 stran, česky.

 


Německá menšina 1948 - 1989

Německá menšina v Českých zemích 1948 - 1989

česky

Tomáš Staněk
vydal Institut pro středoevropskou kulturu
a politiku v roce 1993,
282 stran, česky.

 


Němci a Češi

Němci a Češi

česky

Rudolf Hilf
Sousedství ve střední Evropě, jeho význam a proměny
vydalo Prago Media News v roce 1996,
219 stran, česky.

 


Sudetoněmecká otázka

Sudetoněmecká otázka

česky

Stať zabývající se problémem Sudet,
vydala Sudetoněmecká rada v Mnichově 1985,
36 stran, česky.

 


Postwertzeichen des Sudetenlandes

Postwertzeichen des Sudetenlandes /
Poštovní známky Sudet

německy

Hugo Hörr - Kniha o poštovních známkách vydávaných v oblasti Sudet těsně před připojením k Říši.
Jedna kapitola se zabývá přetisky známek během Ašského svobodného státu v roce 1938.
Vydáno v Lipsku 1940, 2. vydání v Konstanci 1963. Německy.


Postgeschichte

Archiv für deutsche Postgeschichte

deutsch

Periodikum archivu německé poštovní historie,
č.1/1979, část obsahu věnována poštovní
historii Ašska a Chebska, německy.

 

 


1 2 3 4 5 6

 

Další odkazy:


Trika Akita Inu


trika Akita inu

Starší statě a aktualizace