Obce na Ašsku


Datum zveřejnění:

V tomto oddíle bude postupně publikována co nejpodrobnější historie obcí na Ašsku cirka do roku 1946.

V menu jsou uvedeny původní německé názvy obcí, po najetí myší se objeví i jejich dnešní český název. Tabulka s německými a českými názvy, i s jejich výslovností v místním německém ašském dialektu, je uvedena v úvodu tohoto webu. Aktivní budou vždy jen ty položky menu s publikovanými obcemi.

Mapka Ašska před 1946

Mapka Ašska před rokem 1946, zdroj: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau