Nassengrub / Mokřiny I.

Oběti 1. světové války


Datum zveřejnění:

1 / 2 Následující strana

Podle nejnovějších poznatků přišlo během 1. světové války o život 73 občanů Mokřin - to odpovídalo 5,7% tehdejšího počtu místního obyvatelstva. Všech 73 obětí je uvedeno na válečném pomníku.

Mokřinský válečný pomník byl slavnostně odhalen 11. září 1924 před místním evangelickým kostelem. Slavnostné proslov pronesl tehdejší starosta obce Ernst Wilfert. Pomník se dochoval do současnosti, v poválečné době došlo pouze ke zničení původní německé orlice umístěné na vrcholu pomníku. Památník byl kompletně zrestaurován v roce 2020.

Mokřinský válečný pomník Mokřinský válečný pomník 2021

Vlevo původní podoba s německou orlicí, vpravo stav po restaurování v roce 2020

Mokřinský válečný pomník - vysvěcení

Vysvěcení mokřinského válečného pomníku

Příjmení Jméno Narozen Hodnost,
jednotka
Padl
/pohřešován
Místo úmrtí
Aechtner Karl 1872 Infanterist
u Landwehr-I.R.6
1914 Maďarsko
Biedermann Josef 1893 Infanterist
u I.R. 73
18.11.1914 Srbsko
Bloß Gustav 1877 Infanterist,
Deutsches Heer
1916 Francie
Felbinger Anton 1883 Infanterist 1915 Srbsko
Fick Josef 1889 Infanterist
u I.R. 102
1918 Italien
Fischer Karl 1884 Gefreiter
u Landwehr-I.R.6
22.11.1914 Srbsko
Frey Adam 1895 Infanterist 1919 Mokřiny
Geipel Gustav 1898 Leutnant 1918 Itálie
Gemeinhardt Johann 1892 Infanterist 1915 Karpaty
Gerber Eduard 1891 Infanterist
u I.R. 73.
28.06.1916 Asiago, Itálie
Graf August 1889 Feldwebel 1918 Maďarsko
Grüner Adam 1893 Vormeister u
schver.Art.Reg. 21
23.08.1917 Itálie
Grüner Josef 1895 Schütze
u Landwehr-I.R.6
1915 Rusko
Günther Adolf 1888 Korporal
u I.R. 102
1916 Karpaty
Günther Johann 1897 Schütze
u Landwehr-I.R.6
1916 Galicie
Jakob Karl Rudolf 28.12.1893 Infanterist u
Gebirgsartill.-Regiment 8
29.08.1915 Laibach, Slovinsko
Häckl Georg 1880 Infanterist
u Landwehr-I.R.6
1916 Srbsko
Hausner Anton 1898 Jäger
u Feldjäger-Baon 22
1918 Itálie
Heuberer Albert 1893 Korporal
u I.R. 73
1915 Srbsko
Klyeisen Georg 1879 Infanterist
u Landsturm-I.R.6
1916 Itálie
Kraus Adam 1898 Infanterist
u I.R. 94
24.11.1918 Mokřiny
Kühnl Niklas 1882 Infanterist
u I.R. 73
1914 Srbsko
Lederer Johann 1896 Infanterist
u I.R. 73
30.11.1917 Itálie
Leupold Adam 1885 Infanterist
u Landwehr-I.R.6
18.09.1914 Drina, Srbsko
Ludwig Simon 13.11.1886 Infanterist
u I.R. 73
13.03.1915 Karpaty
Malz Franz 1898 Infanterist
u Sch.R. 9
21.06.1918 Itálie
Markart Johann 27.01.1892 Infanterist
u I.R. 73
25.02.1915 Rusko
Markart Andreas 1882 Jäger in Tiroler Kaiserjäger-.Reg., 1915 Bruneck, Tyrolsko
Martin Johann 1886 Infanterist
u I.R. 73
1915 Rusko.
Martin Johann 1883 Infanterist
u I.R. 73
1915 Rusko.
Martin Robert 1896 Infanterist
u Landwehr-I.R.6
23.10.1915 Polsko
Müller Adam 1891 Zugsführer
u I.R. 35
18.09.1916 Cheb
Müller Alois 1890 Infanterist
u LstlR. Nr. 6
21.03.1915 Medzilaborce, Slovensko
Müller Ernst 1873 Feldwebel
u Landsturm-Baon 45
1918
Müller Lorenz 1884 Zugsführer
u Landwehr-I.R.6
19.08.1914 Srbsko
Netsch Adolf 1891 Schütze
u Landwehr-I.R.6
1915 Rusko
Netsch Hermann 1877 Infanterist
u Landwehr-I.R.6
1914 Rusko
Netsch Hermann 1894 Infanterist
u I.R. 73
06.09.1917 Itálie
Pirzer Josef 1891 Pionier,
Deutsches Heer
04.10.1914 Francie
Ploß Wolfgang 1879 Dragoner
u Drag.Reg. 2
19.03.1916
Ploß Adolf 1879 Dragoner
u Drag.Reg. 2
1916 Rusko
Ploß Adolf 1897 Infanterist
u I.R. 73
21.03.1917 Praha
Ploß Emil 1899 Inifantrist
u I.R. 92
1918 Itálie
Ploß Ernst 17.07.1876 Gefreiter
u Landwehr-I.R.6
09.09.1914 Rusko
Ploß Ernst 1895 Infanterist
u I.R. 73, 15. Komp.
03.09.1915 Rusko
Rausch Johann 1881 Infanterist
u I.R. 73
31.03.1915 Polsko
Riedl Johann 1890 Infanterist
u I.R. 100
02.05.1915 Gorlice, Galicie
Rogler Gustav 30.10.1885 Schütze
u Landwehr-I.R.26
25.12.1914 Srbsko
Roßbach Ernst 1884 Infanterist
u I.R. 73
04.12.1917 Itálie
Rubner Erdmann 1888 Jäger in Tiroler Kaiserjäger-.Reg., 1919 Itálie
Rubner Johann 1874 Infanterist
u Landwehr-I.R.6
01.11.1916 Feldbach, Rakousko
Rustler Adam 1877 Infanterist
u Landwehr-I.R.6
1914 Rusko
Schindler August 1886 Infanterist
u I.R. 11
1917 Chorvatsko
Schmidt Julius 1892 Infanterist u I.R. 73 1917/1918 Petersburg, Rusko
Schramm Johann 1878 Infanterist 1915 Karpaty
Schreiner Ferdinand 1889 Infanterist
u I.R. 73
1915 Karpaty
Schreiner Franz 1893 Infanterist
u I.R. 73
1914 Srbsko
Singer Robert 1887 Infanterist,
Deutsches Heer
1916 Polsko
Steidl Josef 22.2.1876 Feldwebel,
Schützenregiment Nr. 6
25.11.1917 Itálie
Sturm Johann 1886 Infanterist
u Landsturm-I.R.7
1918 Rusko
Svoboda Franz 1874 Gefreiter
u Landsturm-Baon 77
09.01.1915 Zaječar, Srbsko
Voith Johann 1879 Infanterist
u Landwehr-I.R.6
1915 Rusko
Völkl Anton 1879 Schütze u
Schützenregiment Nr. 6
1917 Itálie
Wagner Adolf 1897 Infanterist
u Eisenbahn-Reg. 1
1915 Srbsko
Wagner Hermann 1882 Feldwebel
u I.R. 51
23.11.1918 Bratislava, Slovensko
Weller Erhard 1890 Schütze
u Landwehr-I.R.6
27.09.1914 Slovinsko
Wiltschka Edmund 1898 Infanterist 1917 Itálie
Wolf Josef 1876 Infanterist
u I.R. 11
28.07.1915 Galicie
Wolfrum Adolf 1886 Infanterist
u I.R. 73
1914 Srbsko
Wunderlich Ernst 1879 Schütze
u Landwehr-I.R.6
12.09.1914 Galicie,
Wunderlich Ernst 1890 Infanterist
u Landwehr-I.R.6
05.09.1915 Maďarsko
Wunderlich Hermann 1882 Jäger u
Tiroler Kaiserjäger Reg. 3, Stb.
13.12.1916 Itálie
Wunderlich Friedrich 1897 Korporal 1918 Itálie

Zdroj: Ernst Franke / Cheb

Vysvětlivky:
I.R. – peší pluk
Landwehr-I.R. – domobranecký pěší pluk
Tiroler Kaiser-Jäger-Reg. – pluk tyrolských císařských myslivců
Feld-Jäger Baon. - prapor polních myslivců
c. k. LstB. - k.k. domobranecký prapor
Sch.R. – střelecký pluk
Komp. - rota

Na následující straně naleznete seznam všech obětí 2. světové války.

1 / 2 Následující strana