Haslau / Hazlov

V Hazlově kdysi stálo 5 mlýnů. Do současnosti se dochoval jediný, někdejší Hammermühle.


1

Petermühle (Petrův mlýn), č. p. 6

Tento mlýn byl patrně nejstarší hazlovský mlýn (podle č.p.). V roce 1859 byl jeho majitelem Sebastian Thumser. Později přechází Petermühle do vlastnictví mlynářského rodu Bauerů, který na něm hospodařil až do odsunu původního německého obyvatelstva v roce 1946. Provoz mlýna byl pravděpodobně ukončen počátkem 20. let 20. století, v soupisu mlýnů na Ašsku z 30let se již nevyskytuje. V adresáři z roku 1935 je zde uváděn povozník Anton Bauer.

Mlýn byl zbourán počátkem 50. let 20. století. Bohužel není známo žádné foto tohoto mlýna.


2

Teichmühle / Pfeiffermühle (Rybniční / Pfeiferův mlýn), č. p. 8

Tento mlýn byl pojmenován podle své polohy nedaleko obecního hazlovského rybníka. V roce 1893 ho vlastnil M. Pfeifer (Tittmann). Mlynářský rod Pfeiferů sídlil na tomto mlýně až do odsunu v roce 1946. V adresáři z roku 1941 je zde uváděn již jen zemědělec Georg Pfeiffer. Tento mlýn byl poháněn 1 mlýnským kolem na svrchní pohon o výkonu 2 koňských sil. Vedle mlýna byl provozován také katr na řezání prken a pekárna chleba.

Mlýn byl zbourán po roce 1950.

Haslauer Teichmühle Haslauer Teichmühle

3

Schloßgartenmühle / Zeidlermühle (Zámecký / Zeidlerův mlýn), č. p. 24

Tento mlýn se kdysi nacházel pod hazlovským zámkem, v sousedství zámecké zahrady. Po celou dobu jeho existence byl v majetku rodu Zeidlerů. Posledním mlynářem byl Martin Zeidler. Tento mlecí mlýn byl poháněn 1 mlýnským kolem na svrchní pohon o výkonu 2 koňských sil.

Po odsunu německého obyvatelstva mlýn postupně chátral, až byl počátkem 50. let 20. století zbourán.

Haslauer Schloßgartenmühle

Jediný známý záběr Zeidlerova mlýna z roku 1953, vpravo je vidět zeď zámecké zahrady; zdroj: FB Hazlov


4

Hofmühle (Panský mlýn), č. p. 47

Tento mlýn byl nejvýše položeným v Hazlově. Zmiňován je již v závěti z roku 1668. V roce 1893 ho vlastnil Caspar Frank, v roce 1906 je zde zmiňována mlynářka Anna Franková. Kolem roku 1930 mlýn kupuje Ernst Baumgartl. Tento mlynářský rod pak na mlýně hospodařil až do odsunu v roce 1946. Mlýn byl poháněn 1 mlýnským kolem na svrchní pohon o výkonu 2 koňských sil.

Mlýn byl zbourán někdy počátkem 50. let 20. století.

Haslauer Hofmühle Haslauer Hofmühle Haslauer Hofmühle

Tři záběry hazlovského mlýna Hofmühle


5

Hammermühle, č. p. 169

Původně měl stát na místě pozdějšího mlýna hamr, který však zanikl již před rokem 1700 (odtud také název mlýna Hammermühle). V hazlovském urbáři z let 1634-1732 je jako huťmistr uváděn Nikol Zeidler, poté Matheus Thumser a v roce 1661 ho kupuje Kaspar Doeberl. Ten je roku 1688 zmiňován jako „mlynář na hamru (Hammermüller)”. Sommer ve svém místopisu zmiňuje „mlýn Hammermühle s katrem”, později to byla kartounka. K Hammermühle patřil také mlýnský rybník Hammermühlteich s jeho vysokou hrází.

V roce 1822 zde Johann Adam Biedermann zbudoval přádelnu bavlny, která v té době zaměstnávala více jak 100 pracovníků. Ovšem tento podnik neměl dlouhého trvání, necelých 20 let. Přádelnu Biedermann s 1200 vřeteny, která se mezitím dostala do konkurzu, kupuje firma Bareuther, a to včetně mlecího mlýna, zemědělské usedlosti, pekárny, katru a několika velkých pozemků v katastru Hazlova a Seebergu. Před válkou byl mlýn poháněn 1 mlýnským kolem na svrchní pohon o výkonu 7,6 koňských sil a zbylé provozy pak 1 Francisovou turbínou o výkonu 14 koňských sil.

Celý komplex byl provozován až do konce II. světové války. Během válečných let zde byl velký sklad obilovin. V areálu továrny pak byly další záložní sklady. Veškeré uložené zboží bylo před příchodem Američanů v dubnu 1945 rozdány místnímu obyvatelstvu.

Objekt přádelny byl v poválečných letech zbourán, dochoval se obytný objekt někdejšího mlýna a jedna hospodářská budova.

Haslauer Hammermühle Haslauer Hammermühle Haslauer Hammermühle Haslauer Hammermühle 1978

Někdejší mlýn Hammermühle v roce 1978

Haslauer Hammermühle 2017 Haslauer Hammermühle 2017 Haslauer Hammermühle 2017

Hammermühle na jaře roku 2017; ‌ © Thonbrunn


stabiler Kataster von 1841

Mapa stabilního katastru z roku 1841 s 5 hazlovskými mlýny; ‌ © ÚAZK

Karte von Haslau mit Mühlen

Mapa obce s vyznačením 4 hazlovských mlýnů

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014