Mähring / Újezd

Újezdský mlýn - Egon Korndörfer, č. p. 6

V bývalé obci Újezd byl jen jeden mlýn. Nacházel se nedaleko nejzápadnějšího bodu dnešní České Republiky, tudíž to byl nejzápadnější mlýn bývalého Rakousko-Uherského mocnářství a pozdější 1. Československé republiky.

Prvně je zmiňován v roce 1648 v souvislosti s tehdejším řemeslným řádem. Mlynářem na Újezdě byl tehdy Andreas Fischer. V roce 1665 je pak mlýn uveden v bayreuthském popisu pohraniční oblasti hejtmanství Hof.

V průběhu doby docházelo - dle příslušných záznamů - k různým změnám majitelů tohoto mlýna. Nelze však s jistotou říci, zda šlo skutečně o prodej, či jen pronájem.

Dne 12. 10. 1735 prodala Margaretha Korndörfferin, se souhlasem a za asistence svého tchána Adama Korndörffera, Johannu Ludwigenovi z Engerlein (tehdejší část Štítar) svůj mlýn a usedlost v Mehringu, zvláště pak právo na mletí a provozování pily za 1600 guldenů.

Před někdejším mlýnem se od roku 2008 nachází "Most Evropy", který symbolicky propojuje Českou Republiku se sousedním Bavorskem.

Textový zdroj: Kronika obce Újezd od paní Irmgard Heinlové, 2007 - německy; Místní názvy v Ašském výběžku od Richarda Roglera, 1955 - německy;

Újezdský mlýn Újezdský mlýn

Újezdský mlýn s mlýnským rybníkem ve 30. letech 20. století; foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Mähringer Mühle Mähringer Mühle Familie - Mähringer Mühle Mähringer Müller

Mlynář z Újezdského mlýna, konec 30. let 20. století

Staré dřevěné kolo Újezdského mlýna

Staré dřevěné kolo Újezdského mlýna; foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Ústrojí Újezdského mlýna

Ústrojí Újezdského mlýna; foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Akvarel Újezdského mlýna od Ruth Willischové

Akvarel Újezdského mlýna od Ruth Willischové

Akvarel Újezdského mlýna od Ruth Willischové

Konec Újezdského mlýna v roce 1953, kdy byl vyhozen vojskem do vzduchu

Mlýnský rybník jaro 2015

Někdejší Mlýnský rybník, jaro 2015, ‌ © Thonbrunn

Zbytky mlýnského náhonu jaro 2015 Zbytky mlýnského náhonu jaro 2015

Zbytky mlýnského náhonu, jaro 2015, ‌ © Thonbrunn

Most Evropy, jaro 2015 Most Evropy, jaro 2015

Most Evropy, jaro 2015, ‌ © Thonbrunn


Mapa z roku 1841

Mapa z roku 1841, mlýn je vyznačen šipkou; ‌ © ÚAZK

Letecké snímkování z roku 1948

Výřez z leteckého snímkování z roku 1948

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014