Lindau / Lipná

V Lipné existoval 1 mlýn, který se dochoval až do současnosti.


1

Thumsermühle (Thumserův mlýn), č.p. 17

Tento mlýn je uváděn již na staré mapě z roku 1782, ovšem bez udání jeho názvu. Mlýn v roce 1892 vyhořel a byl znovu vybudován, ovšem 13. června 1889 byl stižen další pohromou, když se po velké průtrži mračen protrhla hráz Pstruhového rybníka (Forellenteich) a následná povodeň způsobila v celém údolí značné škody. Již Tittmann v roce 1893 uvádí jako majitele mlýna rod Thumserů, který zde hospodařil až do odsunu původního německého obyvatelstva v roce 1946. Součástí mlýna byla také pila a pekárna chleba. Tento mlecí mlýn byl poháněn 1 svrchním kolem o výkonu 2.1 koňských sil.

Tento mlýn se jako zázrakem dochoval až do dnešních dnů.

Lindau Thumsermühle Lindau Thumsermühle 1946

Nahoře původní snímek mlýna i rodinou mlynáře Thumsera, dole záběr kolem roku 1946, již po odsunu původních majitelů; Foto: Jiří Dubský

Lindau Thumsermühle 2017 Lindau Thumsermühle 2017

Někdejší Thumserův mlýn v Lipné, jaro 2017; ‌ © Thonbrunn

Lindau Thumsermühle 2017

Původní mlýnský náhon, jaro 2017; ‌ © Thonbrunn


stabiler Kataster von 1841

Mapa stabilního katastru z roku 1841 s vyznačeným mlýnem; ‌ © ÚAZK

Luftaufnahme von 1948

Letecké snímkování z roku 1948

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014