Lindau / Lipná

V Lipné existoval 1 mlýn, který se dochoval až do současnosti.


1

Thumsermühle (Thumserův mlýn), č.p. 17

Tento mlýn je uváděn již na staré mapě z roku 1782, ovšem bez udání jeho názvu. Mlýn v roce 1892 vyhořel a byl znovu vybudován, ovšem 13. června 1889 byl stižen další pohromou, když se po velké průtrži mračen protrhla hráz Pstruhového rybníka (Forellenteich) a následná povodeň způsobila v celém údolí značné škody. Již Tittmann v roce 1893 uvádí jako majitele mlýna rod Thumserů, který zde hospodařil až do odsunu původního německého obyvatelstva v roce 1946. Součástí mlýna byla také pila a pekárna chleba. Tento mlecí mlýn byl poháněn 1 svrchním kolem o výkonu 2.1 koňských sil.

Tento mlýn se jako zázrakem dochoval až do dnešních dnů. Bohužel nám není známa žádná původní fotografie tohoto mlýna.

Lindau Thumsermühle 2017 Lindau Thumsermühle 2017

Někdejší Thumserův mlýn v Lipné, jaro 2017; ‌ © Thonbrunn

Lindau Thumsermühle 2017

Původní mlýnský náhon, jaro 2017; ‌ © Thonbrunn


stabiler Kataster von 1841

Mapa stabilního katastru z roku 1841 s vyznačeným mlýnem; ‌ © ÚAZK

Luftaufnahme von 1948

Letecké snímkování z roku 1948

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014