Gottmannsgrün / Trojmezí


Datum zveřejnění:

J. Tittman (1893) uvádí v Gottmannsgrünu / Trojmezí 5 hostinců a 2 vinárny. Pravděpodobně došlo k přečíslování obce, takže se většina těchto hostinců z té doby nedá lokalizovat. Před válkou zde fungovalo 7 hostinců, a další 2 pak v Kaisehammeru, který tehdy spadal pod tuto obec. Z těchto devíti se dochoval pouze jediný, ovšem nefunkční. Jednotlivé hostince jsou vyznačeny čísly na níže uvedeném leteckém snímku z roku 1948.

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
1 106 Gasthaus Ziegenrück Adam Ritter Adam Ritter Arno Puchta Arno Puchta
2 95 Gasthaus Adam Ritter ? Hermann Ritter Hermann Ritter Adam Ritter
3 89 Gasthaus Leupold ? Adam Leupold Adam Leupold Adam Leupold
4 57 Restaurant Nikol Wagner J.G. Bambach Hubert Bambach Theresie Wagner Edwin u. Emma Wettengel
5 105 Zum neuen Wirt Adam Richter Adam Richter Johann Stoß Johann Stoß
6 33 Gasthaus Hermann Jäger Ernestine Hundhammer Ernestine Hundhammer Hermann Jäger Hermann Künzel
7 118 Gasthaus Adolf Riedel x Luise Riedel Adol Riedel Adol Riedel
8 2 Grenzwirtschaft G. Jäckel x x x
9 151 Bierschänke A. Hofmann Franziska Hofmann x x
    Kaiserhammer        
1 23/24 Gasthaus Jacob ? Gustav Jacob Gustav Jacob Hubert Jacob
2 27 Gasthaus Hoffmansmühle x x Wilhelm Hofmann Wilhelm Hofmann
    Celkem 7 9 9 9
Gottmansgrün letecká 1948

Výřez z leteckého snímkování z roku 1948, šipkami a čísly je označeno 6 hostinců


1

Gasthaus Ziegenrück, č.p.106

Tento hostinec se nacházel v dolní části obce, v zatáčce cesty z Rossbachu. Majitelem byl Arno Puchta. Jeho název byl odvozen od pomístního názvu části Gottmansgrünu, která se rozprostírala právě od hospody nahoru směrem na Rossbach (po levé i pravé části silnice), dodnes se zde dochovalo nejvíce objektů někdejší obce. Hostinec byl do své současné podoby přestavěn na přelomu 20./30. let 20. století, předtím tam již hostinec stejného názvu stál, byla to však malá hospoda venkovského typu. Hostinec byl provozován i po odsunu původního obyvatelstva, především díky místním pohraničníkům. Po nástupu socialistického kapitalismu došel dech i této hospodě, jejíž provoz skončil v roce 2001. V současnosti je objekt v soukromém držení a je na něm prováděna celkem citlivá rekonstrukce, ovšem těžko bude sloužit původnímu účelu.

Původní hostinec Ziegenrueck

Hostinec Ziegenrueck před přestavbou, počátek 20.století (foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau)

Hostinec Ziegenrueck

Hostinec Ziegenrueck po přestavbě, 30.léta 20.století

Hostinec Ziegenrueck

Shromáždění před hostincem někdy na konci 30. let 20. století

Hostinec Ziegenrueck kolem roku 1970

Hostinec Ziegenrueck v socialistické péči někdy v 70. letech 20. století, foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Hostinec Ziegenrück v roce 2013 Hostinec Ziegenrück v roce 2013

Hostinec na jaře 2013; © Thonbrunn


2

Gasthaus Ritternikl, č.p.95

Nedaleko prvního hostince, na rohu odbočky na Kaiserhammer (dnešní roh objektu bývalé pohraniční roty), se nacházel další hostinec s řeznictvím. Název souvisel s přezdívkou hostinského pana Rittera. O této hospodě zatím nebylo dohledáno nic bližšího.

Gasthaus Ritternikl Gasthaus Ritternikl

Hostinec Ritternikl (zcela vlevo), uprostřed cesta k někdejší škole


3

Gasthaus Leupold, č.p. 89

Tento hostinec se nacházel v dolní části obce, která se rozprostírala podél bývalé signálky křižující cestu na Kaiserhammer, nad někdejší cestou do bavorského Ober-Prex nacházel Majitelem byl Adam Leupold. Hostinec s tanečním sálem byl velmi oblíbeným výletním místem širokého bavorského a saského okolí. Byl sídlem několika místních spolků, v sále nějakou dobu cvičili také místní turneři.

Objekt byl zbourán v první vlně, počátkem 50. let, neboť se nacházel v bezprostřední blízkosti státní hranice.

Gasthaus Leupold Gasthaus Leupold Gasthaus Leupold Hostinec Leupold

Vlevo za malým domkem hostinec Leupold, napravo od něho hostinec Wagner, v popředí cesta svažující
se k mostku přes Rokytku, vzadu místní část obce zvaná Winkel.

Zbytky hostince Leupold 1953

Zbytky hostince počátkem 50. let 20. století z pohledu od Huscherova mlýna na německé straně,
foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau


4

Gasthaus Wagner, č.p. 57

Hned naproti, nad cestou na Kaiserhammer, se nacházel další hostinec s koloniálem rodiny Wagnerů. Původně se tento hostinec nazýval Zum Augarten (Na luhu) a vlastnila ji rodina Bambachů. Potkal ji stejný osud jako výše zmíněný hostinec Leupold.

Gasthaus Wagner Inzerát na hostinec Zum Augarten z roku 1906

Inzerát z adresáře z roku 1906

Hostinec Zum Augarten v Gottmannsgrünu,
Majitel: Hubert Bambach
doporučuje vzácným hostům, turistům a výletníkům k návštěvě své hostinské prostory.
Skvělá piva a skvěle ošetřovaná rakouská, maďarská a dalmácká vína,
levné ceny.

Gasthaus Wagner

5

Gasthaus Hanswolfen, č.p. 105

Další malý hostinec se nacházel v části s názvem Möckelsburg. Posledním majitelem byl Johann Stößl. Tato část obce se nacházela před dnešní křižovatkou nazývanou "U Lenka" na cestě na Kaiserhammer. Hostincem byla jedna místnost, která sloužila jako výčep.

Hostinec byl zbourán, jako všechny ostatní objekty v tomto prostoru, počátkem 50. let 20. století, neboť se nacházel za železnou oponou.

Gasthaus Richter

Hostinec Adama Richtera, na vrchní části zcela vpravo, pohlednice kolem roku 1911

Gasthaus Neues Wirt

6

Gasthaus Jäger, č.p. 33

V zatáčce nad bývalou školou, v horní části někdejšího Gottmansgrünu, se na cestě z Rossbachu do Kaiserhammeru, pod dosud stojícím domem, nacházel Gasthaus Jäger. Původně patřil objekt rodině Hundhammerů, kteří zde provozovali také trafiku s prodejem tabákových výrobků. Později byl objekt přestavěn, patrně již Hermannem Jägerem. Hostinec měl sál a byl sídlem několika místních spolků, jakož i oblíbeným výletním místem obyvatel nedalekého Rossbachu. Zbořen byl jako většina horní části obce na počátku 50. let 20. století.

Gasthaus Jäger

Původní vzhled hostince (foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau).

Gasthaus Jäger

Hostinec Jäger, v popředí cesta vpravo do Rossbachu, vlevo do Kaiserhammeru.

Gasthaus Jäger

Hostinec Jäger z jiného úhlu; foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau


7

Gasthaus Adolf Riedel, č.p. 118

Dalším hostinec se nacházel nad cestou do Rossbachu, v prostoru pod dnešní třetí malou vrtulí z pohledu od silnice. Byl to jen malý výčep, který navštěvovali především okolní sedláci. Zbořeno v 50 letech 20. století.

Gasthaus Adolf Riedel

8

Grenzwirtshaus, č.p. 2

Další hostinec se nacházel na státní hranici, na cestě od hostince Leupold do bavorského Oberprexu. Tento výletní hostinec s tanečním sálem zanikl někdy kolem roku 1914. Poté to byla obyčejná usedlost, posledním majitelem byl Robert Ritter. Potkal ji stejný osud, jako většiny domů z Gottmannsgrünu. Foto bohužel není známo.


9

Bierschänke, č.p. 151

Tittmann roku 1893 ve své vlastivědě uvádí pivní výčep v čp. 151, který se nacházel v části Ziegenrück na silnici do Rossbachu. Hostinec je uváděn ještě v adresáři z roku 1906, další z roku 1930 ho již nezmiňuje. Objekt však zůstal v majetku rodiny Hofmannů, musíme tudíž vycházet z toho, že zanikl někdy ve 20. letech 20. století. Objekt byl zbořen v poválečných letech.


Kaiserhammer


Hostinec Jakob, Kaiserhammer

Výřez z mapky Kaiserhammeru s vyznačením obou hostinců


1

Gasthaus Jacob, č.p. 23/24

Tento hostinec se nacházel nad Dolním mlýnem v pohledu od dochovaného kamenného kříže. Byl součástí hospodářské usedlosti rodiny Jacobů. Vlastní výčep se nacházel v prvním patře, do kterého vedly příkré dřevěné schody, se kterýma měla spousta návštěvníků po několika pivech značné problémy. Vedle usedlosti se nacházelů také taneční sál, patrný na níže uvedené fotografii. Byl to velmi populární výletní hostinec, hojně navštěvovaný obyvateli všech tří sousedících států. Zbořen byl, jako všechny ostatní domy Kaiserhammeru, začátkem 50. let 20. století.

Hostinec Jakob, Kaiserhammer

Hostinec Jacob, dole na pohlednici je uvedeno: "Chlastej a žer, ale nežvaň o politice".

Zbytky hostince Jakob, Kaiserhammer 1948
Hostinec Jakob, Kaiserhammer

Hostinec Jacob, v popředí taneční sál, 1938. (foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau)

Hostinec Jakob, Kaiserhammer Hostinec Jakob, Kaiserhammer

Zbytky hostince Jacob, 1950, v pozadí je vidět objekt čp.22 ještě v celkem zachovalém
stavu. (foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau)


2

Gasthaus Hofmannsmühle, č.p. 27

Druhým hostincem byl Gasthaus Hofmannsmühle. Původně to byl hamr, který je zmiňován již v roce 1710. Objekt se nacházel v místě trojstátí, kde se v současnosti každoročně pořádají česko-německá setkání. Majitelem byl Willy Hofmann. Tento hostinec nebyl moc velký, měl jednu místnost s nízkým stropem. Potkal ho stejný osud jako druhý nedaleký hostinec.

Hostinec Dreiländer-Ecke, Kaiserhammer

Původní podoba hostince Hofmannsmühle, kolem roku 1920

Hostinec Dreiländer-Ecke, Kaiserhammer

Zimní idylka na Trojstátí, foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Hostinec Hofmannsmühle, Kaiserhammer

Hostinec Hofmannsmühle v roce 1938 (foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau)

Hostinec Dreiländer-Ecke, Kaiserhammer
Hostinec Dreiländer-Ecke 1950, Kaiserhammer Hostinec Dreiländer-Ecke 1957, Kaiserhammer

Hostinec Hofmannsmühle v roce 1950 a 1957, zřetelný je sklep dochovaný
dodnes (foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau)