Niederreuth / Dolní Paseky


Rok zveřejnění / aktualizace: 2014 / 2023

V Niderreuthu / Dolních Pasekách se před 2. světovou válkou nacházely 3 hostince, ze kterých se nedochoval žádný. J. Tittmann ve své vlastivědě z roku 1893 uvádí dva další hostince, a sice v čp. 51, majitel Johann Paul Wagner a v čp. 96, majitel J. Flauger. Tyto dva hostince pravděpodobně zanikly, nebo byly otevřeny jinde (Flauger).

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
1 41 Gasthaus Hermann Adler x Eduard Müller Eduard Müller Hermann Adler
2 83 Gasthaus Schöner N. Gossler Wenzel Müller Georg Schöner Ernst Martin
3 87 Restaurant Flauger x Christian Flauger Christian Flauger Johann Künzel
4 89 Gasthaus Zum Schimmel Christof Pezold Hermann Leicht Hermann Leicht x
    Celkem 2 4 4 3
Letecká mapa Niderreuthu 1948

Výřez z leteckého snímkování z roku 1953, šipkami jsou označeny jednotlivé hostince.


1

Gasthaus Hermann Adler, č.p. 41

V roce 1899 kupuje Eduard Müller starý objekt, který nechává zbořit a na původních sklepních základech staví nový dům, ve kterém 8.1.1902 otvírá hostinec. V roce 1905 přistavuje sál. 15.4.1932 kupuje hostinec jeho zeť Hermann Adler (za 100.000,-Kč), který v roce 1933 rozšiřuje nedostačující sál. V hostinci se scházela řada místních spolků, byl provozován až do odsunu původního německého obyvatelstva.

Hostinec stál ještě v 60. letech 20. století, jak dokazují fotografie. Údajně v něm sídlila správa místního JZD.

Inzerát Gasthaus Müller z roku 1906

Inzerát z adresáře z roku 1906

Restaurace Eduard Müller, Niederreuth čp. 41.
Oblíbené spolkové a turistické výletní místo.
Velký sál, zahrada a stáje.
Příjemné restaurační prostředí. Možnost ubytování.
Vynikající pivo, víno a jiné nápoje.
Výborná studená i teplá kuchyně.
Pozorná obsluha. Mírné ceny.

Gasthaus Müller Gasthaus Müller

Gasthaus Adler ve 30. letech 20. století s razítkovým přetiskem nového majitele;
© Stiftung Ascher Kulturbesitz

Gasthaus Adler

Gasthaus Adler již s novým štítem

Gasthaus Adler Gasthaus Adler Gasthaus Adler

Gasthaus Adler v 60.letech 20.století, na spodním snímku je vpravo vidět škola; © Stiftung Ascher Kulturbesitz


2

Restauration Flaugert, č.p. 87

Na cestě Wernersreuth-Niederreuth-Neuberg, se uprostřed tehdejší obce nacházela oblíbená výletní restaurace Flaugert. Byla sídlem několika místních spolků. V roce 1904 byl přistavěn taneční sál. V poválečných letech zbouráno.

Gasthaus Flauger Gasthaus Flauger

Hostinec ve 40. letech 20. století; foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Gasthaus Flauger

Neslavný konec hostince v 60. letech 20. století


3

Gasthaus Schöner, č.p. 83

Hostinec byl zbudován kolem roku 1850 místním pivovarským spolkem, který předtím rozvážel uvařené pivo do jednotlivých domácností. Niederreuth totiž, jako jedna z mála obcí na Ašsku, vlastnil právo vaření piva, které se zde vařilo až do roku 1886. V roce 1861 byl přistavěn taneční sál. Tittmann ho ve své vlastivědě z roku 1893 uvádí pod názvem "Zur böhmischen Krone"(U české koruny)

Hostinec s vlastní sladovnou (čp. 98) a varnou piva (sousedící objekt, zbudován 1840, zbořen 1921) zakoupil v roce 1894 Ašský měšťanský pivovar. Byl provozován až do odsunu v roce 1946. V poválečných letech byl, jako značná část obce, zbořen.

Gasthaus Schöner Altes Malzhaus

Bývalá sladovna v čp. 98


4

Gasthaus Zum Schimmel, č.p. 89

Poslední hostinec se nacházel v těsné blízkosti státní hranice se Saskem, ta vedla těsně podél domu. Hostinský z reklamních důvodů tvrdil, že hranice probíhá středem lokálu a křídou vyznačoval její průběh. Díky své poloze byl hojně navštěvován jak místními pašeráky, tak i tehdejší československou ostrahou hranice. V hostinci se čepovalo Ašské a Hofské pivo.

Úzký výběžek ostře vybíhající do Saska byl roku 1937 vyměněn za poměrnou plochu nedaleko Klingenthalu a stal se tak součástí Německé Říše. Soukromý majetek této malé oblasti zůstal zachován, hostinský a jeho rodina jen změnili státní občanství. Jen díky tomu „Koníček“ přežil jako jediný hostinec někdejšího Niederreuthu dodnes. Hostinec byl provozován až do roku 1970, později zde z okénka nabízeli již jen párky, lahvové pivo a brambašskou minerálku. Richard Leicht pak ve svých 90 letech tento provoz definitivně ukončil počátkem 80. let 20. století. V současnosti je objekt využíván jako rekreační stavení.

Gasthaus Zum Schimmel Gasthaus Zum Schimmel Gasthaus Zum Schimmel 2014

Současná podoba někdejšího hostince Zum Schimmel,‌ © Thonbrunn 2014

Mapa hostince Zum Schimmel

Původní průběh hranice s hostincem Zum Schimmel 1930

Mapa hostince Zum Schimmel

Současný průběh hranice s hostincem Zum Schimmel, letecké snímkování 1953