Mähring / Újezd


Rok zveřejnění / aktualizace: 2014 / 2023

V Mähringu / Újezdu se vždy nacházel jediný hostinec, který se, jako zbytek celé obce, nedochoval.

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
1 40 Gasthaus Ludwig Johann Ludwig Johann Ludwig Willibald Ludwig Willibald Ludwig
    Celkem 1 1 1 1
Letecká mapa Mähringu 1948

Výřez z leteckého snímkování z roku 1948.


1

Gasthaus Ludwig, č.p. 40

V obci Mähring se nacházel 1 hostinec v č.p. 40. Původní usedlost s kovárnou se datuje do roku 1817. Majitel si v usedlosti posléze otevřel pohostinství. Celý objekt byl v roce 1925 stržen a znovu vystavěn v nové podobě i s tanečním sálem. Hostinec byl oblíbeným výletním místem jak turistů z Aše, tak i z blízkého Bavorska. Byl sídlem místních spolků a každých 14 dní zde byly pořádány taneční zábavy. Zanikl po odsunu původního obyvatelstva v roce 1946.

Usedlosti obce (včetně někdejšího hostince) byly v roce 1953 vojskem postupně vyhozeny do vzduchu a obec tak byla vymazána z povrchu zemského.

Hostinec Ludwig, Mähring Hostinec Ludwig, Mähring Hostinec Ludwig, Mähring Hostinec Ludwig, Mähring

3x foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Hostinec Ludwig, Mähring

Původní podoba hostince s kovárnou

Hostinec Ludwig, Mähring Hostinec Ludwig, Mähring

Hostinec po přestavbě

Hostinec Ludwig, Mähring

V popředí hostinec, vzadu za ním usedlosti čp. 7, 8, 9 a 11