Rossbach / Hranice 1.


Rok zveřejnění / aktualizace: 2014 / 2023

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

V Rossbachu / Hranicích se kolem roku 1930 nacházelo 22 hostinců (v roce 1941 již jen 19). Z celkových 32 uvedených hostinců se do dnešních dnů dochovalo 12 objektů, z nichž donedávna byl funkční jediný (Turnhalle / Sokolovna). Hostince jsou rozděleny podle tehdejších částí obce a vyznačeny na výřezech map nebo leteckého snímkování Rossbachu z roku 1948. Jelikož výpis jednotlivých hostinců je velmi dlouhý, je celý oddíl rozdělen na 7 stran, na které se dostanete buď přes odkazy v úvodní tabulce nebo přes čísla jednotlivých stran v horní a spodní části stránky.

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
Marktplatz / Masarykovo náměstí
1 2 Zum weißen Roß A. Wendel Margarethe Wendel Fritz Wendel Rudolf Häckel
2 50/51 Zum roten Roß M. Ludwig M. Ludwig Karl Ludwig Karl Reinhold Voit
3 93 Restauration Ritter x Rudolf Ritter Karl Ritter Willy Moll
4 221 Gasthaus Kraus x x Franz Kammer Adolf Kraus
Hauptstrasse / Husova
5 144 Gasthaus Mendel Ch. Mendel x x x
6 147 Zum grünen Baum Ch. Ritter Karl Wendel x x
7 160 Hotel der Egerer Ersten Actien Brauerei David Mayerl (N) David Mayerl (N) Eduard Küß (N) Eduard Küß (N)
8 463 Hotel Goldener Anker x Friedrich Hundhammer Josef Fritsch ?
9 35 Gasthaus Müller Friedrich Müller Friedrich Müller x x
Parkplatz / Husova
10 143 Gasthaus Müller-Moa J. Müller J. Müller August Müller August Müller
11 252 Gasthaus Zum goldenen Löwen Adam Geyer Adam Geyer Alma Geyer Alma Geyer
12 616 Zum goldenen Hirschen x x Andreas Müller Milda Kugler
Meierhof / Pastvinská
13 226 Gasthaus Müller C. Müller x x x
14 432 Zum heiteren Blick Adam Grüner Adam Grüner Rudolf Grüner Ernestine Grüner
Ascherstrasse / Vítězná
15 462 Gasthaus Rittinger x Friedrich Wendel Emmi Rittinger x
16 92 Gasthaus Wendel R. Ritter Johann Wolfgang Wendel (N) x x
17 663 Hotel - Konditorei Künzel x x Gustav Künzel Gustav Künzel
Rosental / Růžové údolí
18 59 Gasthaus Zum Rosental J. Hendel Karl Müller Otto Jäger Max Ludwig
19 59 Gasthaus Ludwig x Friedericke Ludwig x x
Ebmatherstrasse / Husova
20 430 Restaurant Zur Erholung x Eduard Knöckel Richard Knöckel Richard Knöckel
21 448 Gasthof Stöß x Johann Stöß Johann Stöß x
Einöde / Ebmathská
22 359 Zur grünen Linde x Johann Hendel Johann Hendel Richard Dölling
23 383 Gasthaus Gräbner Heinrich Gräbner Heinrich Gräbner Ernst Gräbner Ernst Gräbner
Neustadt / Americká - Mírová
24 256 Gasthaus Knöckel E. Knöckel x x x
25 403 Gasthaus Seidl E. Seidl Christian Seidl Christian Seidl Karoline Seidl
Elsterstrasse /Ruská - Krásňany
26 398 Gasthaus Ficker G. Ficker x x x
27 406 Gasthaus Zum Schweizerhaus E. Landschulz Gustav Landschulz Gustav Landschulz Gustav Landschulz
28 431/503 Gasthaus Egelkraut Christof Egelkraut Christof Egelkraut Adolf Egelkraut Linda Egelkraut
29 453 Gasthaus Künzel x Gottlieb Künzel Gottlieb Künzel Gottlieb Künzel
Pfarraineweg / Sportovní
30 745 Turnhalle x x x Andreas Müller (N)
Schützenplatz / Tylova
31 468 Gasthaus Zum Schützengarten x Georg Freisleben Georg Freisleben x
Bahnhofstrasse / Nádražní
32 521 Hotel Küss x Eduard Küss x x
    Celkem 18 24 22 19

 


Marktplatz / Masarykovo náměstí

Výřez z mapy Rossbachu s vyznačenými hostinci

Výřez z mapy Rossbachu s vyznačením prvních 4 hostinců


1

Gasthaus Zum weißen Roß (U bílého koně), č.p. 2

Jeden z nejstarších hostinců v Rossbachu, založen kolem roku 1600. Nacházel se v levém horním rohu náměstí, kde dnes stojí panelák proti poště. Nazýval se také Horní hospoda (Dolní byla U červeného koně). Hostinec byl sídlem několika místních spolků. Objekt byl po válce zbořen.

Gasthaus Zum weissen Ross

Hostinec U bílého koně (Zum weißen Roß), vpravo lékárna; foto: sbírka Karla Fialy

Gasthaus Zum weissen Ross

Hostinec U bílého koně na počátku čtyřicátých let 20. století; foto: sbírka Rudy Matějoviče

Stammtisch hostince Zum weissen Ross

Stammtisch hostince U bílého koně, počátek 20. století

Bourání hostince Zum weissen Ross

Bourání hostince U bílého koně, 50. léta 20. století, foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau


2

Gasthaus Gasthaus Zum roten Roß (U červeného koně), č.p. 50/51

Asi nejstarší hostinec, zmiňovaný již v církevní účetní knize z roku 1570. Nacházel se v samém středu náměstí. Součástí objektu byl i koloniál, řeznictví a ve 30. letech 20. století také hotelové zařízení. Zmiňován je veliký sklep, který vedl z kuchyně do svahu pod kostelem. Měl mít délku více než 15 metrů, ve svahu se bude nacházet dodnes, ovšem vchod bude značně zasypán. Po odsunu původního obyvatelstva byl objekt využíván jako obchod. Zadní trakt usedlosti počátkem 60. let 20. století vyhořel, zbytek i s bývalým hostincem pak byl zbořen v dubnu 1967. V 70. letech byla na jeho místě postavena socialistická novostavba obchodního domu. Po roce 1990 zde byla zřízena hospoda "U koně", která je vietnamskými spoluobčany provozována dodnes.

Gasthaus Zum roten Ross

Gasthaus Zum roten Roß někdy na počátku 20. století. Foto: sbírka Karla Fialy

Gasthaus Zum roten Ross Gasthaus Zum roten Ross

Ten samý hostinec ve 40. létech 20. století. Foto: sbírka Karla Fialy

Zum roten Ross

Vjezd do dvora hostince Zum roten Roß, kolem roku 1940. Foto: sbírka Petera Fritsche

Hostinec Zum roten Ross kolem 1955

Hostinec kolem roku 1955. Foto: sbírka Rudy Matějoviče

Hostinec Zum roten Ross Hostinec v roce 1965

Foto z roku 1965

Hostinec Zum roten Ross 1970

Hostinec s odstraněným zadním traktem

Bourání hostince Zum roten Ross 1967

Bourání hostince U červeného koně v roce 1972, foto: sbírka Rudy Matějoviče


3

Gasthaus Ritter, č.p. 93

Tento hostinec se nacházel v čele spodní jižní části náměstí, na úpatí dnešní Ašské a Vítězné Pastvinské (někdejší Friedersreutherstrasse). Byl to jen malý výčep. Po válce zbořeno.

Gasthaus Ritter

Hostinec Ritter, vlevo náměstí - dům č.p. 49

Gasthaus Ritter 1960

Hostinec Ritter počátkem 60.let - krátce před zbouráním


4

Gasthaus Kraus, č.p. 221

Tento výčep se nacházel v řadě domů na pravé východní straně náměstí. Zmiňován je však pouze v Tittmannově vlastivědě z roku 1893 jako sídlo několika místních spolků. Později byl objekt využíván jako různé obchody. Byl zbořen počátkem 80. let 20. století.

Gasthaus Nr.221

Hostinec Kraus čp. 221, třetí zleva, 30. léta 20. století. Foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Gasthaus Nr.221

Ten samý objekt jako knihkupectví, 60. léta 20. století. Foto: sbírka Karla Fialy

Gasthaus Nr.221 v roce 1982

Objekt krátce před stržením v roce 1982


1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7