Himmelreich / Nebesa


Rok zveřejnění / aktualizace: 2014 / 2023

V Himmelreichu / Nebesích byly do roku 1946 2 hostince, ze kterých se dochoval jeden.

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
1 2 Gasthaus Zur Elsterquelle J. Rubner Adolf Knodt Adam Frank Adam Frank
2 16 Gasthaus Netsch Josef Reinl Josef Reinl Wolfgang Netsch Rudolf Netsch
    Celkem 2 2 2 2
Letecké snímkování z roku 1948

Himmelreich na leteckém snímkování z roku 1948 s vyznačenými hostinci.


1

Gasthaus Zur Elsterquelle, č.p. 2

Tento hostinec byl typickou kombinací zemědělské usedlosti a zájezdního hostince. Nacházel se v přední části Himmelreichu, na svahu spadajícím do Vernéřova, do kterého již patřily níže položené statky. V roce 1893 byl jako majitel veden J. Rubner, v roce 1906 pak Adolf Knodt. Následně usedlost získala rodina Franků, která na ní hospodařila až do odsunu v roce 1946. Původně měl jen jeden výčep, ve dvoře byla dřevěná veranda, druhá se pak nacházela před hostincem. Později byla k hostinským účelům přestavěna jedna ze stájí, zlí jazykové ji pak nazývali kavárna Kravská stáj. Za slunných nedělí přicházelo tolik hostů, že se nedostávalo míst a hostinského vybavení, mladý Frank pak utíkal do nedaleké vily Marthy, kde si půjčoval nádobí a sklo. Hosté pak posedávali na louce vedle hostince. Paní hostinská pekla každý týden vynikající černý chléb, který byl velmi žádaný návštěvníky z Aše.

Hostinec zanikl s odsunem německého obyvatelstva v roce 1946. Objekt byl zbourán pravděpodobně koncem 50. let 20.století.

Gasthaus Zur Elsterquelle

Foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Gasthaus Zur Elsterquelle Gasthaus Zur Elsterquelle

Foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Gasthaus Zur Elsterquelle

Pohled na stejný hostinec od vily Martha


2

Gasthaus Netsch, č.p. 16

Původně to měla být hájovna, kde si revírník Reinl, který spravoval nedaleký Chebský les, na konci 19. století otevřel výčep pro turisty hojně navštěvující půvabné okolí. Hájovna se pak přesunula jinam (č.p. 12) a z domu se stal regulérní hostinec, ke kterému byl později přistavěn taneční sál. Poté ho pravděpodobně prodal Wolfgangu Netschovi, který je uváděn jako vlastník v adresáři z roku 1930. Po něm se hostinec jmenoval "Gasthaus Netsch". Součástí hostince byl i obchod se smíšeným zbožím. Bylo to oblíbené výletní místo širokého okolí a sídlo 3 místních spolků, dobrovolných hasičů a mužského a ženského křesťanského spolku. Víc jich v Himmelreichu nebylo. Rodina Netschů byla v roce 1946 odsunuta do Bavorska.

Hostinec byl s různými přestávkami provozován i v poválečné době a dochoval se dodnes. V 90. letech 20. století byl přestavěn do současné kýčovité podoby a jeho provoz byl zaměřen především na německou klientelu. Kvalita poskytovaných služeb však byla stále mizernější, až hostinec s covidovou krizí definitivně ukončil svůj provoz (stav 2023).

Gasthaus Försterhaus

Původní podoba hostince, foto: sbírka Luďka Buchara

Inzerát na hostinec Reinl z roku 1906

Inzerát z adresáře z roku 1906

Hostinec Josef Reinl, Himmelreich u Aše
Nádherné výletní místo pro spolky a turisty.
Skvěle ošetřovaná piva, vína a další nápoje, vynikající kuchyně.
Ubytování. Zahradní restaurace s kuželníkem.
Příjemná obsluha a levné ceny.

Gasthaus Netsch Gasthaus Netsch Gasthaus Netsch

3x foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Gasthaus Netsch 1984

Hostinec v roce 1984

Gasthaus Netsch 2014 Gasthaus Netsch 2014 Gasthaus Netsch 2014

Současná kýčovitá podoba hostince, © Thonbrunn 2014