Schildern / Štítary


Rok zveřejnění / aktualizace: 2014 / 2023

Ve Štítarech se před 2. světovou válkou nacházely 2 hostince, ze kterých nedochoval žádný.

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
1 5 Gasthaus Ängerlein August Riedel Hermann Popp Adam Stefl Ernst Gossler
2 47 Gasthaus Zur Eiche A. Aechtner Christian Ritter Adolf Schindler Karl Höfner
3 49 Gasthaus Waldschlösschen x Gustav Hirnich x x
    Celkem 2 3 2 2
Letecké snímkování Schildern 1948

Letecký snímek ústřední části obce Schildern z roku 1948


1

Gasthaus Ängerlein, č.p. 5

Tento hostinec se nacházel na silnici ze Schönbachu/Krásné do Mähringu/Újezda, v části obce zvané Ängerlein, těsně za železničním přejezdem, zhruba v prostoru dnešní autobusové točny. Uváděn je již v Tittmannově vlastivědě z roku 1893. Byl součástí hospodářského dvora a byl provozován pouze jako vedlejší živnost. Do roku 1927 měl i dřevěný taneční přístavek, který však musel být z bezpečnostních důvodů stržen.

Majiteli postupně byli: August Riedel, Hermann Popp, Herman a Elise Pauker a Ernst Gossler, který hostinec s přilehlým hospodářstvím provozoval až do odsunu původního obyvatelstva v roce 1946.

Objekt byl v 50-60.letech využíván Státními statky jako kanceláře a sklady. Na konci 60.let pak byl zbořen.

Hostinec Ängerlein Inzerát na hostinec Ängerlein z roku 1906

Inzerát z adresáře z roku 1906

Hostinec Ängerlein
Schildern u Aše
Nádherné výletní místo pro spolky a turisty.
Skvěle ošetřovaná piva, vína a další nápoje, vynikající kuchyně.
Ubytování. Zahradní restaurace s kuželníkem.
Příjemná obsluha a levné ceny.

Hostinec Ängerlein

Foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Gasthaus Ängerlein

Hostinec počátkem 20. století


2

Gasthaus Zur Eiche, (U dubu) č.p. 47

Hostinec stával na původní kostelní cestě (cesta do kostela v Aši). Uváděn je již ve vlastivědě J. Tittmanna z roku 1893. V roce 1913 byl k původnímu objektu přistavěn taneční sál. Před hostincem, který byl oblíbeným místem nedělních vycházek z Aše, se nacházela zahradní restaurace.

Majiteli byli: 1893 A. Ächter, 1906 Christian Ritter, 1930-1933 Adolf Schindler z Mähringu, 1933-1945 pak Karl Höfner.

Hostinec byl, stejně jako valná část této obce, zbourán na počátku 50.let 20.století.

Gasthaus Zur Eiche, kolem 1932 Gasthaus Zur Eiche, před 1930 Gasthaus Zur Eiche, před 1930 Gasthaus Zur Eiche, před 1930

3

Gasthaus Waldschlösschen, č.p. 49

Přes 1. Světovou válkou se v Schildern/Štítarech nacházel ještě třetí hostinec, který se nazýval Waldschlösschen (Lesní zámeček). Stál v horní části cesty na Mähring. Byl zbudován roku 1900, v roce 1908 však vyhořel a objekt poté již nikdy nebyl obnoven. Není nám známa žádné jeho fotografie.

Inzerát na hostinec Waldschlösschen z roku 1906

Inzerát z adresáře z roku 1906

Hostinec Waldschösschen Schildern
Nádherné výletní místo. 1 hodinu od Aše, v překrásném lesním prostředí.
Levný, zdravý letní pobyt. Nádherné vycházky.
Dobré pivo, vína a další nápoje.
Vynikající kuchyně. Příjemná obsluha. Přiměřené ceny.
Gustav Hirnich, fořt a hostinský