Haslau / Hazlov 1.


Rok zveřejnění / aktualizace: 2014 / 2023

1 / 2 / 3

Výčet hazlovských hostinců v jednotlivých letech je patrný z níže uvedené tabulky. Jak vidno, jejich počet se lišil podle toho, jak některé postupně zanikaly, jiné byly zas otvírány. Značná část těchto hostinců byla pravděpodobně menšími výčepy, které povětšinou nesly název podle momentálního majitele. Níže uvedené údaje jsou dohledány z adresářů příslušných let. U jednotlivých hostinců jsou uvedeny pouze základní informace, pokud by někdo chtěl tyto informace upravit, opravit či doplnit, ozvěte se prosím na e-mail uvedený v zápatí těchto stránek, budeme vděčni za jakékoliv doplňující údaje.

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
1 7 Gasthaus Lüftner W. Müller Adam Müller Adam Müller Adam Lüftner
2 17 Gasthaus Stepanek Thomas Prüller x Josef Stepanek Josef Stepanek
3 28 Gasthaus Müller Johann Goldschald Johann Goldschald Adam Müller Agnes Müller
4 38 Zum weissen Schwan x Georg Brusch Margarete Brusch Margarete Brusch
5 42 Adam Baier Restaration Adolf Baier Adolf Baier Johann Wolf Johann Wolf
6 49 Gasthaus Goldschald x Matthes Goldschald x x
7 62 Zum goldenen Löwen Michel Kohl Michel Kohl Josef Kohl Jenny Kohl
8 80 Gasthaus Zapf x Johann Silbermann Georg Zapf Georg Zapf
9 94 Restauration Kasino Adam Lorenz Karl Köhler Josef Netsch Josef Netsch
10 125 Gasthaus Seidl x Johann Seidl Johann Seidl Anna Seidl
11 134 Gasthaus Biedermann Johann Wagner Adam Biedermann Adam Biedermann x
12 135 Gasthaus Heinl Andreas Ott Johann Heinl Johann Heinl Franz Heinl
13 136/310 Bräuhaus / pivovar x Georg Schuh Friedrich Hofmann x
14 152 Gasthaus Martin Goldschald Johann Zimmermann Adam Kretsch Martin Goldschald Martin Goldschald
15 190 Gasthaus Reinl x Johann Rubner Anna Reinl Johann Reinl
16 192 Zum schwarzen Roß Margarethe Pfeiffer Margarethe Pfeiffer Richard Pfeiffer Richard Pfeiffer
17 200 Gaststube Sölch Johann Silbermann Johann Silbermann Johann Silbermann Marie Sölch
18 202 Gasthaus Ott x x Eduard Ott Adolf Ott
19 226 Gasthaus Herrmann x Josef Herrmann x x
20 232 Gasthaus Biedermann x Johann Biedermann Johann Biedermann Johann Biedermann
21 249 Gasthaus Köhler x x Ernst Köhler x
22 252 Gasthaus Schwab x Andreas Schwab x x
23 352 Gaststube Barth x x x Georg Barth
    Celkem 11 19 19 16
Hazlov - mapa hostinců

Mapa centrální části Hazlova se žlutě vyznačenými hostinci (viz č.p. ve výše uvedené tabulce)


1

Gasthaus Lüftner, Hřbitovní č.p. 7

Tento hostinec se nacházel v bezprostřední blízkosti Rybničního mlýna (Teichmühle). Hovorově byl nazýván také hostinec "U dráteníka". Součástí hostince byla také malá útulná zahradní restaurace. Hostinec ukončil svůj provoz na počátku II. světové války. Zbouráno v poválečné době.

Gasthaus Lüftner

Příčná budova vpravo vzadu je Lüftnerův hostinec, foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Gasthaus Lüftner

Zahradní restaurace hostince "U dráteníka" s rodinou Lüftnerů

Anzeige Gasthaus Lüftner

Inzerát z roku 1935

Hostinec Adama Müllera (Dráteníka) //
Ošetřovaná piva //
Sídlo různých spolků //
Solidní hostinec


2

Gasthaus Stepanek, Ašská č.p. 17

Hostinec se nacházel na Ašské ulici, bezprostředně za tehdejší odbočkou do středu Hazlova. Objekt byl zbořen počátkem 50. let 20. století.

Anzeige Gasthaus Stepanek

Inzerát z roku 1935, foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Stepankův hostinec Hazlov //
Nejlepší chebská akciová piva a vína. //
Studená a teplá kuchyně po celý den. //
Ašská ulice

Gasthaus Stepanek um 1950

Hostinec Stepanek zcela vpravo nahoře, kolem roku 1950; foto: FB Hazlov


3

Gasthaus Müller, Ašská č.p. 28

Toto pohostinství se nacházelo přímo naproti předchozímu hostinci. Od 30. let 20. století ho provozovala rodina Müllerů, která sem patrně přesídlila z č.p.7 (viz úvodní tabulka). Objekt se dochoval do současnosti.

Anzeige Gasthaus Mueller

Inzerát z roku 1935, foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Vynikající hostinec a řeznictví //
Adam Müller //
Sídlo různých spolků //
Hazlov, Císařská ulice 28

Gasthaus Müller 1950

Bývalý hostinec v roce 1950, foto: FB Hazlov


4

Gasthaus Zum weissen Schwan (U bílé labutě), č.p.38

Tento hostinec se nacházel pod někdejším Tržním náměstím. Podle svého majitele se mu říkalo také hostinec Brusch. Měl velký sál, ve kterém byla pořádána divadelní představení a různé společenské plesy. Součástí objektu bylo také vlastní řeznictví. Rod Bruschů provozoval pohostinství až do odsunu v roce 1946.

Hostinec byl provozován i po odsunu německého obyvatelstva. Objekt se dochoval a dodnes. V současnosti je však mimo provoz a budova je nevyužita (stav 2019).

Gasthaus Zum weissen Schwan

foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Gasthaus Zum weissen Schwan Anzeige Gasthaus Brusch 1935

Inzerát z roku 1935; foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Hostinec Brusch Hazlov //
Restaurace "U bílé labutě" //
Slovutný hostinec se sálem //
Studená a teplá kuchyně po celý den //
Vlastní řeznictví

Gasthaus Zum weissen Schwan 1967

Někdejší hostinec v roce 1967; foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Gasthaus Zum weissen Schwan 1990

Hostinec Brusch v roce 1990; foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Gasthaus Zum weissen Schwan 2017 Gasthaus Zum weissen Schwan 2017

Současná podoba někdejšího hostince, léto 2017; © Thonbrunn


5

Adam Baier Restauration, Tržní náměstí č.p. 42

Tato restaurace byla jednou ze 3, která se nacházel na tehdejším Tržním náměstím. Součástí hostince bylo i řeznictví. Zbouráno v roce 1958.

Adam Baier Restauration Adam Baier Restauration

2x foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Adam Baier Restauration

Vpravo hostinec Baier a vlevo hostinec Zum goldenen Löwen (U zlatého lva)

Anzeige Adam Baier Restauration

Inzerát z roku 1935; foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Baierův hostinec Hazlov Tržní náměstí //
Násl. Hanse Wolfa //
Nejlepší měšťanský hostinec //
Výtečná kuchyně a nápoje //
Vlastní řeznictví

Adam Baier Restauration 1955

Neslavný konec slavného hazlovského hostince, 50. léta 20. století, foto: FB Hazlov


6

Gasthaus Mathias Goldschald, č.p.49

Tento hostinec se nacházel nad někdejším Tržním náměstím, na současné cestě na golf. V adresáři z roku 1930 již hostinec není uveden. Objekt zbourán v průběhu 50. let 20. století. Bohužel mi není známo žádné foto tohoto hostince.


7

Gasthaus Zum goldenen Löwen (U zlatého lva), Tržní náměstí č.p. 62

Tento hostinec byl dalším na někdejším Tržním náměstím, stál vedle výše uvedeného hostince Adama Baiera. Objekt dosud stojí.

Gasthaus Zum goldenen Löwen

foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Gaststube Zum goldenen Löwen

Interiér hostince, foto: FB Hazlov

Anzeige Gaststube Zum goldenen Löwen

Inzerát z roku 1935; foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Hostinec "U zlatého lva" Hazlov //
Vlastní řeznictví //
Slovutný měšťanský hostinec //
Ceněná výtečná kuchyně v každou denní dobu //
Originální tyrolská vína //
Ošetřované pivo //
Hostinské pokoje s centrálním vytápěním //
Možnost parkování aut a povozů //

Gasthaus Zum goldenen Löwen 2019

Někdejší hostinec Zum goldenen Löwen, léto 2019; © Thonbrunn


1 / 2 / 3