Schönbach / Krásná 1.


Rok zveřejnění / aktualizace: 2014 / 2023

1 / 2 / 3

V Schönbachu / Krásné se kolem roku 1930 nacházelo 14 hostinců (v roce 1941 již jen 7). Do dnešních dnů se dochovaly 2 objekty, z nichž však není funkční žádný. Kvůli velikosti Schönbachu (největší obec Ašška) jsou hostince rozděleny podle tehdejších částí obce. Na letecké mapě z roku 1948 jsou pak uvedeny pořadovými čísly.

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
Horní Schönbach - střed obce, Hlavní ulice z Aše
1 21 Gasthaus Jobst x x Karl Jobst x
2 22 Gasthaus Künzel J. Wunderlich J. Wunderlich Georg Uhl Lina Künzel
3 23 Alte gräfliche Bräuhausschänke J. Korndörfer x x x
4 191 Gasthaus Ernst Wunderlich x Ernst Wunderlich Ernst Wunderlich x
5 192 Cafe Kraus x x Franz Kammer Adolf Kraus
6 212 Gasthaus Jäger x Ernst Penzel Reinhold Jäger Reinhold Jäger
Dolní Schönbach - spodní část obce, nad a kolem silnice z Aše do Grünu/Doubravy
7 8 Gasthaus Kurz x x Adam Kurz x
8 14 Gasthaus Winkler x x Michel Winkler x
9 106 Gasthaus Quirl Adam Wilsert Johann Wagner Willibald Hoyer x
10 138 Gasthaus Reibeisen Adam Geyer Adam Geyer Alma Geyer Alma Geyer
Sorgersrasse - okresní silnice směrem na Rossbach
11 114 Restauration Jägerhaus ? ? ? ?
12 203 Gasthaus Zum neuen Wirt x Hermann Schmidt Hermann Schmidt Schmidt (M)
Rahm (N)
Západní a severozápadní část obce - místní části Soldatenhäuser, Neuhausen, Schwarzloh
13 70 Gasthaus Zur Knallhütte August Merz August Merz August Merz Gustav Robisch
14 116 Gasthaus Johann Ludwig Anton Kohl Anton Kohl Johann Ludwig Johann Ludwig
15 145 Gasthaus Johann Jäckel Johann Jäckel Johann Jäckel Lisette Dick Lisette Dick
16 56 Gasthaus im Schwarzloh x x Ernst Werner x
    Celkem 7 9 14 8
Letecka mapa Oberschönbach 1948

6 hostinců v horním Schönbachu, letecké snímkování z roku 1948


Horní Schönbach - střed obce, Hlavní ulice z Aše

1

Gasthaus Jobst, č.p. 21

Tento hostinec se nacházel nad obecním rybníkem, v usedlosti na cestě do Schildern/Štítar. Je uváděn pouze v adresáři z roku 1930. Objekt byl po válce zbořen.

Gasthaus Künzel

Hostinec Jobst čp. 21 je za rybníkem uprostřed, vlevo je hostinec Künzel (viz níže) a
napravo usedlost čp. 20; foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau


2

Gasthaus Künzel, č.p. 22

Tento hostinec stál prakticky naproti předchozímu. Je uváděn již Tittmanem v roce 1893, kdy ho vlastnila rodina Wunderlichových. V přístavku se nacházel taneční sál pro pořádání společenských akcí. Posledním majitelem byla Lina Künzel. Byl provozován až do odsunu původního obyvatelstva. Objekt byl po válce zbořen.

Gasthaus Künzel Gasthaus Künzel

Gasthaus Künzel, v popředí led vylámaný z obecního rybníka, před ním cesta směrem na Schildern/Štítary.
Foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau


3

Alte gräfliche Bräuhausschänke, (Stará hraběcí pivovarská hospoda), č.p. 23

Hostinec byl součástí zedtwitzského panství Schönbach a nacházel se v objektu zámku. Je zmiňován v Tittmanově dějepise z roku 1893. Byl pravděpodobně zrušen někdy počátkem 20. století. Zámek pak byl zbořen v 60. letech 20. století.

Bräuhausschänke

Schönbašský zámek, jehož součástí byl také hraběcí pivovarský výčep


4

Restauration Ernst Wunderlich, č.p. 191

Restaurace Ernst Wunderlich se nacházela na hlavní ulici v horní části obce, vedle dnešního obecního úřadu. Uváděna je v adresářích z roku 1906, 1930 a 1935. Zanikla pravděpodobně na počátku 40. let 20. století. Zbořeno při výstavbě konzumu.

Gasthaus Ernst Wunderlich

Restaurant Wunderlich, vlevo dnešní obecní úřad, foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau


5

Cafe Kraus, č.p. 192

Tato kavárna se nacházela také na hlavní ulici, v horní části obce, nedaleko předchozího hostince. Dnes je v těchto místech proluka v řadě rodinných domků. Zřízena byla někdy ve 30. letech 20. století a zanikla s odsunem původního obyvatelstva.

Cafe Craus - Schönbach

Kavárna Kraus na Hlavní ulici vyznačená šipkou, dnes je v tomto místě proluka. Foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau


6

Gasthaus Jäger, č.p. 192

Tento hostinec se nacházel v centru obce, nedaleko zámeckého areálu. Poprvé je zmiňován v adresáři z roku 1906. Asi jako jediný byl provozován i v poválečných letech, hojně navštěvován vojskem z nedaleké pohraniční roty a dělníky slévárny Metalis. Tato hospoda zanikla v 90. letech 20. století, objekt je nyní využíván jako soukromý dům.

Gasthaus Jäger - Schönbach

Gasthaus Jäger, 40. léta 20. století

Gasthaus Jäger, 2014

Současná podoba někdejšího hostince Jäger, jaro 2014; © Thonbrunn


1 / 2 / 3