Oberreuth / Horní Paseky


Rok zveřejnění / aktualizace: 2014 / 2023

V Oberreuthu / Horních Pasekách se před II. světovou válkou se údajně nacházely 3 hostince. Dohledány však byly jen 2. V roce 1906 je uváděn ještě výčep Geipl’sche Bierschänke v čp. 16, ovšem podstatná část obce v roce 1917 vyhořela a tento výčep zřejmě zanikl, neboť později již není zmiňován. Ovšem může se jednat o některý z níže uvedených hostinců, neboť z důvodu onoho zničujícího požáru zřejmě došlo k přečíslování některých objektů. Celá obec byla počátkem 70. let 20. století definitivně srovnána se zemí, nedochovalo se tudíž nic, kromě torza místního hřbitova.

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
1 23 Zum Deutschen Haus Prechtl Anton Grüner Eva Grüner Adolf Grüner
2 47 Gasthaus Anton Grüner Johann Schindler Adam Adler Elsa Löw
3 65 Gasthaus Feldschlösschen x x Johann Wunderlich Margarethe Grüner
    Celkem 2 2 3 3
Letecké snímkování z roku 1953 - Oberreuth

Letecké snímkování z roku 1953, červeně je vyznačena státní hranice, rovné bílé pásy v pravé části
představují budování železné opony, která v té době byla stavěna právě na hranici se Saskem.


1

Gasthaus Zum Deutschen Haus, (Německý dům), č.p. 22

Tento hostinec se nacházel uprostřed obce, na její návsi. Uváděn je již v Tittmannově vlastivědě z roku 1893. Měl taneční sál a byl sídlem několika místních spolků. Objekt byl i s celou obcí v poválečných letech zbořen.

Hostinec Zum Deutschen Haus - Oberreuth
Inzerát na hostinec Feldschlösschen - Oberreuth

Inzerát z adresáře z roku 1906

Restaurace Ant. Grüner, Oberreuth
v blízkosti saské hranice,
se doporučuje jako výletní místo pro turisty s spolky.
Dobré pivo, víno a další nápoje.
Studená i teplá kuchyně.
Ubytování. Ustájení.
Pozorná obsluha.

Taneční sál hostince Zum Deutschen Haus - Oberreuth

Taneční sál hostince, 2x foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Hostinec Zum Deutschen Haus - Oberreuth

2

Gasthaus č.p. 47

O tomto hostinci, který je uváděn již Tittmannem v roce 1893, se mi dosud nepodařilo zjistit nic bližšího, nelze ho ani lokalizovat (zatím není k dispozici mapa Oberreuthu) a není mi známa ani žádná jeho fotografie.


3

Gasthaus Feldschlösschen, č.p. 65

Třetí (?) hostinec se nacházel přímo na státní hranici s německým Saskem. Byl postaven někdy na přelomu 20./30. let 20. století. Hojně navštěvován byl lázeňskými hosty ze sousedního Bad Brambachu. Zbořen byl počátkem 50. let 20. století, neboť se nacházel za dráty železné opony, která zde stála do roku 1964.

Hostinec Feldschlösschen - Oberreuth Hostinec Feldschlösschen - Oberreuth Hostinec Feldschlösschen - Oberreuth

Pohled ve směru do Saska, bílý objekt za zatáčkou je hostinec Feldschlösschen, 3x foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau