Nassengrub / Mokřiny


Rok zveřejnění / aktualizace: 2014 / 2023

V Nassengrubu / Mokřinách se před válkou nacházelo 6 hostinců. Do dnešních dnů se pravděpodobně dochovaly 2 objekty. Z Nassengrubu není, jako jedna z mála, k dispozici mapa obce, několik hostinců tudíž zatím nebylo možno přesně lokalizovat.

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
1 7 Gasthaus Kühnl Christof Jentscher Lorenz Wunderlich Nikol Kühnl Nikol Kühnl
2 9 Bierschänke M. Wettengel x x x
3 42 Zum goldenen Löwen Marie Drechser Marie Drechser Fritz Ludwig Fritz Ludwig
4 52 Restaration Kraus Konstantin Kraus Konstantin Kraus Gustav Kraus Gustav Kraus
5 65 Gasthaus Heimrath x Ernst + Theresia Burgmann Ernst + Theresia Burgmann Engelberth Heimrath
6 184 Gasthaus Feiler x x x Hermann Feiler
7 186 Gasthaus Wild x x x Theresia Wild
    Celkem 4 4 4 6
Nassengrub letecké snímkování 1948

Výřez z leteckého snímkování z roku 1948, šipkami a čísly jsou označeny 4 hostince.


1

Hostinec Kühnl, č. p. 7

Tento výčep byl součástí zemědělské usedlosti, která se nacházela v horní části cesty do Vernéřova. To je vše, co o tomto hostinci víme. Je vyznačen na níže uvedeném leteckém snímkování šipkou s č. 1, může se však jednat i o některou z okolních usedlostí. Není nám známa žádná fotografie tohoto Hostince. Provozován byl až do odsunu německého obyvatelstva v roce 1946. Usedlost byla zbořena v poválečných letech.


2

Výčep Wettengel, č. p. 9

O tomto hostinci nám není známo nic, než že ho zmiňuje J. Tittmann ve svém místopise z roku 1893.


3

Hostinec Zum goldenen Löwen (U zlatého lva), č. p. 42

Tento hostinec se nacházel na okresní silnici, která vede z Aše přes Nový Žďár do Chebu. Byla to oblíbená výletní restaurace s tanečním sálem a venkovní zahradou. Byl nazýván také hostinec Ludwig, podle posledního majitele, jenž ho provozoval až do odsunu německého obyvatelstva v roce 1946.

Hostinec byl provozován i v poválečných letech. Po roce 1990 byl objekt přestavěn a stal se oblíbenou restaurací navštěvovanou především německou klientelou. Zhruba od roku 2013 je však hostinec uzavřen.

Hostinec Ludwig

Hostinec Ludwig, kolem roku 1930

Hostinec Ludwig Hostinec Ludwig

Současný stav někdejšího hostince; léto 2016 ‌ © Thonbrunn


4

Restaurace Kraus, č. p. 52

Tento hostinec se nacházel kousek pod místní školou, na staré okresní silnici, která původně vedla z Aše přes Mokřiny - Nebesa - Výhledy do Chebu - než byla zbudována nová přes Nový Žďár. Byl to jeden z nejstarších místních hostinců. Ve vedlejší přístavbě byl velký taneční sál. Hostinec nabízel ubytování a byl sídlem několika místních spolků. Byl provozován do odsunu v roce 1946.

Oba objekty byly zbořeny v 50. letech 20. století.

Hostinec Kraus Hostinec Kraus
Hostinec Kraus

Inzerát z roku 1906

Restaurace Konst. Kraus,
Mokřiny u Aše
doporučuje své prostory spolkům a turistům.
Velký sál, hostinské pokoje a zahradní restaurace.
Výborně ošetřovaná piva, vína a ostatní nápoje.
Studená i teplá kuchyně.
Příjemná obsluha. Mírné ceny.

Hostinec Kraus

Interiér hostince Ludwig, kolem 1930


5

Hostinec Heimrath, č. p. 65

O tomto hostinci nám není známo nic bližšího, ačkoliv byl v provozu přibližně od roku 1900 až do odsunu 1946. Nemáme bohužel k dispozici plán Mokřin a proto nebylo možno tento hostinec ani přesně lokalizovat.


6

Hostinec Feiler, č. p. 184

Tento hostinec byl jedním z nejmladších v Mokřinách, byl zbudován kolem roku 1935. V objektu byl také obchod se smíšeným zbožím.

Není nám známa žádná dobová fotografie této hospody.

Hostinec byl provozován i v poválečných letech. Hospoda ukončila svůj provoz v roce 2017 v souvislosti se zavedením elektronické kontroly tržeb.

Hostinec Feiler

Současný stav někdejšího hostince Feiler (2016)


7

Hostinec Wild, č. p. 186

O tomto hostinci nám není známo nic, než že ho zmiňuje adresář z roku 1941. Nemáme bohužel k dispozici plán Mokřin a proto nebylo možno tento hostinec ani přesně lokalizovat.