Grün / Doubrava


Rok zveřejnění / aktualizace: 2014 / 2023

V Grünu / Doubravě se před 2. světovou válkou nacházelo 5 hostinců, ze kterých se do dnešních dnů nedochoval žádný. Jednotlivé hostince jsou vyznačeny na níže uvedeném leteckém snímku z roku 1948.

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
1 87 Grenzschänke Jordy Karl Neubert Hulda Landschulz Max Jordy Max Jordy
2 6 Zur Elstertal Albin Landschulz Adam Braun Otto Decker Otto Decker
3 65 Gasthaus Sängerheim x Wilhelm Riedel Adam Meier Adam Meier
4 17 Zum blauen Engel Johann Künzel Gustav Künzel Gustav Künzel Gustav Künzel
5 23 Zum grünen Baum Georg Zöfel Gustav Zöfel Gustav Zöfel Gustav Zöfel
    Celkem 4 5 5 5
Grün - letecké snímkování z roku 1948

Červeně je znázorněn průběh státní hranice u Bad Elsteru

Grün letecká 1948

Výřez z leteckého snímkování z roku 1948.


1

Granzschänke Jordy, č.p. 87

Tento hostinec se nacházel těsně u státní hranice, jeho majitelem byl Max Jordy. Byla to oblíbená restaurace se sálem, ve kterém se každou středu, sobotu a neděli pořádaly taneční zábavy. Točilo se zde Plzeňské pivo. U hostince se nacházela také autobusová zastávka linky Asch-Grün. Tento hostinec je uváděn již v roce 1893 jako Gasthaus Zum grünen Tal (hostinec "V zeleném údolí"), majitelem byl tehdy Karl Neubert, v roce 1906 je pak uváděna Hulda Landschulz. Do nové podoby byl přestavěn někdy na přelomu 20./30. let 20. století, hostinským Jordym, který provozoval až do konce 2. světové války.

Memento:
Hostinec Jordy na hranici u Grünu byl před nedávnem vyhozen do vzduchu. Na jeho místě se nyní nachází již jen hromada sutin. Odstřel proběh v den "Mírového setkání" Čechů a Němců v Plavně...
Ascher Rundbrief č. 18, 7. října 1950

Hostinec Zum grünen Tal

Původní vzhled hostince, kolem roku 1900

Hostinec Zum grünen Tal Hostinec Grenzschänke

První přestavba hostince, vlevo přistavěna kavárna

Hostinec Grenzschänke Hostinec Grenzschänke

Pohled od hostince směrem ke státní hranici, v pozadí vlevo mlýn Postmühle

Hostinec Grenzschänke Hostinec Grenzschänke

Konečná podoba hostince ve 40.letech 20.století


2

Gasthaus Zur Elstertal, č.p. 6

Ve směru z Bad Elster do Aše se za mostem přes Elster nacházel Gasthaus "Zur Elstertal", který se původně jmenoval "Zur Elsterbrücke". Hostinec měl sál a ve svahu zahradní restauraci s verandou. Posledním majitelem byl Otto Decker. Na pohlednici z počátku 20.století je uveden Adam Braun, který je zmiňován také v adresáři z roku 1906.

Hostinec byl zbořen počátkem 60. let 20. století.

Hostinec Zur Elsterbruecke Hostinec Zur Elsterbruecke
Inzerát na hostinec Zur Elsterbrücke z roku 1906

Inzerát z adresáře z roku 1906

Hostinec Zur Elsterbrücke v Grünu u Aše v Čechách,
Vzácným hostům z Aše a okolí doporučuji k návštěvě své restaurační prostory,
sál a příjemné salonky, stinnou zahradní restauraci etc.
Skvělá piva a vína, jakož i vynikající kuchyně a pozorná obsluha!
V úctě
Adam Braun.

Hostinec Zur Elstertal

3

Gasthaus Sängerheim (U zpěváčků), č.p. 65

Další hostinec se nacházel hned za rohem, v čp. 65 a vlastnil ho Adam Meier. Byl to pravděpodobně jen výčep. Provozován byl do odsunu původního německého obyvatelstva v roce 1946. Zbořeno pravděpodobně v 50. letech 20. století.

Hostinec Sängerheim Hostinec Sängerheim Hostinec Sängerheim

4

Gasthaus Zum Blauen Engel č.p. 17

Čtvrtým hostincem byl Gasthaus "Zum blauen Engel" (U modrého anděla, který se nacházel na odbočce ke škole ve směru do Aše. Měl terasovitou zahradní restauraci lázeňského typu. V levé části objektu se nacházel koloniál. Hostinec je zmiňován již Tittmannem v roce 1893 a po celou dobu patřil rodině Künzelů.

Provozován byl i po odsunu původního obyvatelstva. Zbourán byl koncem 60. let. 20. století.

Gasthaus Blaue Engel Gasthaus Blaue Engel Gasthaus Blaue Engel
Inzerát na hostinec Zum blauen Engel z roku 1906

Inzerát z adresáře z roku 1906

Künzelův hostinec U modrého anděla v Grünu u Bad Elsteru.
Velký taneční sál.
Společenské prostory s piánem.
Stinná zahrada.
Uctivě doporučujeme ctěným spolkům z Aše a okolí, jakož i váženým turistům.
Vynikající rakouská a maďarská vína.
Levné ubytování.
Pozorná obsluha.
Gust. Künzel

Gasthaus Blaue Engel Gasthaus Blaue Engel Gasthaus Blaue Engel Gasthaus Blaue Engel

Hostinec v roce 1964 (převzato z webových stránek Městské knihovny Aš)


5

Gasthaus Zum grünen Baum (U zeleného stromu), č.p. 23

Posledním hostinec se nacházel na současné točně autobusů, v někdejším středu obce, naproti hasičské zbrojnici. Také tento hostinec zmiňuje již Tittmann ve své vlastivědě z roku 1893. Vlastnila ho rodina Zöfelových. Byla to velmi výstavní restaurace, se sálem, zahradní restaurací a možností ubytování. Scházela se zde celá řada místních spolků. Provozováno až do odsunu v roce 1946. Zbouráno pak v poválečných letech.

Hostinec Zum grünen Baum Hostinec Zum grünen Baum Hostinec Zum grünen Baum
Inzerát na hostinec Zum grünen Baum z roku 1906

Text inzerátu

Hostinec U zeleného stromu v Grünu, vzdálený pouhých 45 minut od koupaliště v Bad Elsteru.
Nejstarší, nejrenomovanější ubytovací hostinec v Grünu.
Speciality: denně čerstvě vařená Pražská šunka a nejrůznější speciality přizpůsobené lázeňským kůrám.
Jediný místní specializovaný obchod ryzích vín.
Vlastní produkce mléka.
Staroněmecká pivnice a vinárna, útulný společenský sál s navazujícími salonky, veranda s pěkným výhledem.
G. Zöfel majitel.

Hostinec Zum grünen Baum
Hostinec Zum grünen Baum