Lindau / Lipná


Rok zveřejnění / aktualizace: 2014 / 2023

V Lindau / Lipné se před 2. světovou válkou nacházely 2 hostince. Oba jsou zmiňovány již v Tittmannově vlastivědě z roku 1893 a byly provozovány až do odsunu původního německého obyvatelstva. Poválečné osudy mi nejsou známy. Oba objekty se dochovaly dodnes, ačkoliv dávno neslouží původnímu účelu.

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
1 5 Gasthaus Thumser A. Jobst Adam Thumser Adam Thumser Lorenz Thumser
2 12 Gasthaus Kirschneck G. Biedermann Johann Kirschneck Wilhelm Kirschneck Wilhelm Kirschneck
    Celkem 2 2 2 2
Lindau letecká 1948

Výřez z leteckého snímkování z roku 1948, šipkami jsou označeny oba hostince


1

Gasthaus Thumser, č.p. 5

Tento hostinec stával pod místní serpentinou, provoz byl pravděpodobně ukončen s odsunem místního německého obyvatelstva. Objekt se dochoval dodnes.

Gasthaus zum Felsenkeller

Foto: FB Hazlov

Gasthaus zum Felsenkeller

Zatáčka v Lipné, Thumserův hostinec zcela vpravo

Gasthaus zum Felsenkeller 2023

Současná podoba někdejšího hostince, jaro 2023; @ Thonbrunn


2

Gasthaus Kirschneck, č.p. 12

Druhý hostinec se nacházel hned vedle, dnes je tento objekt součástí místní pily.

Foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Současná podoba někdejšího hostince Kirschneck, jaro 2023; @ Thonbrunn