Hirschfeld / Polná


Rok zveřejnění / aktualizace: 2014 / 2023

V Hirschfeldu / Polné se před 2. světovou válkou nacházelo 5 hostinců, 2 z toho v části obce zvané Halbgebäu / Podílná. Většina těchto objektů se dochovala dodnes.

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
1 9 Restauration Adam Burger Adam Burger Adam Burger Adam Burger Adam Burger
2 29 Zum Gartenthal Johann Schaller Johann + Karl Bareuther Karl Bareuther Adam Bareuther
3 54 Gasthaus x x Johann Hopf Richard Korndörfer
Halbgebäu / Podílná
4 27 Gasthaus Thumser Johann Thumser Johann Thumser Franz Thumser Franz Thumser
5 36 Gasthaus Böhm Johann Reichl Johann Reichl Johann Kirschnek Karl Böhm
    Celkem 4 4 5 5
Polná letecká 1948

Výřez z leteckého snímkování z roku 1948, šipkami a čísly popisnými jsou vyznačeny tři hostince


1

Restauration Adam Burger, č.p. 9

Hostinec se nacházel naproti místní škole. Zanikl s odsunem původního německého obyvatelstva. Objekt se dochoval dodnes.

Gasthaus Burger

Foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Gasthaus Burger 2023

Současná podoba někdejšího hostince; © Thonbrunn 2023


2

Gasthaus Bareuther, č.p. 29

V bezprostřední blízkosti prvního hostince se nacházel druhý, jenž byl součástí zemědělské usedlosti, která taktéž přežila do dnešních časů.

Gasthaus Bareuther

Foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Gasthaus Bareuther 2023

Současná podoba někdejšího hostince; © Thonbrunn 2023


3

Gasthaus Korndörfer, č.p. 54

Tento malý hostinec se nacházel v místní části Frankenhaus/Franky. Není nám známa žádná dobová fotografie. Objekt se dochoval dodnes, donedávna v něm sídlil nevěstinec.

Gasthaus Korndörfer 2023

Současná podoba někdejšího hostince; © Thonbrunn 2023


Halbgebäu / Podílná


Podílná letecká 1948

Výřez z leteckého snímkování z roku 1948, šipkami jsou vyznačeny oba hostince


4

Gasthaus Thumser, č.p. 27

Tento malý výčep se nacházel v místní čísti zvané Halbgebäu, dnešní Podílné. Hostinec zanikl s odsunem německého obyvatelstva. Objekt se dochoval dodnes.

Gasthaus Thumser

Foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Gasthaus Thumser 2023

Současná podoba někdejšího hostince; © Thonbrunn 2023


5

Gasthaus Böhm, č.p. 36

Původní název hostince byl Gasthaus Reichl. Posledním majitelem byl Karl Böhm. Tento hostinec se jako jediný z Polné/Podílné nedochoval.

Gasthaus Reichl Gasthaus Reichl

Hostinec pana Böhma (označen šipkou), foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg