Neuenbrand / Nový Žďár


Rok zveřejnění / aktualizace: 2014 / 2023

V Neuenbrandu / Novém Žďáru byly před II. světovou válkou 3 hostince, ze kterých se nedochoval žádný. Dva hostince bylo možno lokalizovat (viz letecký snímek níže), třetí však ne, neboť není k dispozici mapa někdejšího Neuenbrandu.

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
1 24 Gasthaus Hippeli Gregor Komma (M),
Michael Krader (N)
Otto Hippeli (N) Alfred Hippeli (N) Alfred Hippeli (N)
2 18 Bergschänke Schärtelberg Johann Voit Johann Voit Adolf Winterling Adolf Winterling
3 19 Gasthaus Haennl x Johann Rupprecht Marie Haennl Marie Haennl
    Celkem 2 3 3 3
Letecké snímkování 1948 - Neuenbrand

Neuenbrand na leteckém snímkování z roku 1948 s 2 vyznačenými hostinci.


1

Gasthaus Hippeli, č.p. 24

Hostinec nechal v roce 1827 zbudovat revírník Gregor Komma z Libé. Dostal název Zum goldenen Adler (U zlatého orla), později se jmenoval Gasthaus Hippeli, podle jeho nájemce. Hostinec měl velmi výhodnou polohu na okresní silnici z Hazlova do Aše. Jeho typickým znakem byla věžička se zvonkem, který o nedělích lákal kolemjdoucí k návštěvě šenku. V roce 1911 ho zakoupil ašský továrník Gustav Geipel a přenechal ho městu Aš k dobročinným účelům. Fungoval až do odsunu původního obyvatelstva v roce 1946.

Objekt byl zbourán v 50. letech 20. století. Na jeho místě lze dodnes nalézt studnu a zbytky sklepení.

Gasthaus Hauptler
Inzerát na hostinec Goldenen Adler z roku 1906

Inzerát z adresáře z roku 1906

Hostinec U zlatého lva, Neuenbrand na Císařské silnici
Velkokapacitní prostory, stinná zahrada s kuželníkem a stájemi.
Studená a teplá kuchyně v kteroukoliv denní dobu.
Pozorná obsluha. Přiměřené ceny.

Gasthaus Zum goldenen Adler

Hostinec na počátku 20. století, 2x foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Gasthaus Hippeli Gasthaus Hippeli 1941

Zimní hostinec v roce 1943, foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau


2

Gasthaus Schärtelberg, č.p. 18

Tento hostinec se jmenoval podle místní části obce, ve které se nacházel. Uvádí ho již Tittmann ve své vlastivědě z roku 1893. Byl to typický výletní hostinec u zemědělské usedlosti. Provozován byl až do roku 1945, zanikl s odsunem původního německého obyvatelstva.

Hostinec byl, i se všemi okolními usedlostmi, vyhozen do vzduchu v září roku 1950, neboť se nacházel v těsné blízkosti státní hranice.

Gasthaus Schärtelberg

Foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau


3

Gasthaus Haennl, č.p. 19

Tento hostinec je uváděn ve všech adresářích 1906 - 1941. Nikde jinde jsme na něj však nenarazil, nelze ho ani lokalizovat, neboť nemám k dispozici situační mapu obce.