Neuberg / Podhradí


Rok zveřejnění / aktualizace: 2014 / 2023

V Neubergu / Podhradí se před válkou nacházelo 5 hostinců (Tittmann z roku 1893 jich uvádí dokonce 7). Do dnešních dnů se nedochoval žádný.

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
1 53 Gasthaus Riedel Gustav Riedel Gustav Riedel Gustav Riedel Gustav Riedel
2 89 Neuschloßschänke Andreas Flauger Johann Korndärfer (N) x x
3 175 Jäger’s Restauration Georg Jäger Georg Jäger Karl Jäger Karl Jäger
4 188 Burgrestauration Josef Fritsch ? Georg Sommer Georg Sommer
5 215 Gasthaus Hilf Johann Hilf Gustav Hilf Gustav Hilf ?
6 233 Bräuhausschänke Johann Künzel Wenzel Stangl Ernst Sticht Franz Sticht
7 237 Gasthaus Zum Wiesental J.E. Ludwig Georg Ludwig Heinrich Senger Heinrich Senger
    Celkem 7 7 6 5
Neuberg na leteckém snímkování 1948

Neuberg na leteckém snímkování z roku 1948 s vyznačenými hostinci


1

Gasthaus Riedel, č.p. 53

Tento hostinec se nacházel pod odbočkou ke kostelu a na hrad. Uváděn je již Tittmannem v roce 1893. V roce 1906 se, jak je patrno z níže uvedeného inzerátu, jmenoval "Zu den Drei Linden" (U tří lip). Objekt byl zbourán v 50. letech 20. století.

inzerát z roku 1906

Inzerát pana Riedla z roku 1906:

Hostinec U tří lip v Neubergu.
Níže podepsaný zve domácí i přespolní do svého tradičního renomovaného hostince.
Gustav Riedel majitel.

Gasthaus Riedl

Gasthaus Riedel před rokem 1918

Gasthaus Riedl

Hostinec z jiného záběru (vpravo dole), uprostřed místní škola, foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Gasthaus Riedl

Ještě trochu posunutý záběr, foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg


2

Neuschloßschänke, č.p. 89

Tento výčep se nacházel v horním Novém zámku (Neuschloß), ve kterém byl na přelomu 19./20. století malý pivovar. Ten zanikl ve 20. letech 20. století a s ním pak i tato pivovarská hospoda. Poloha Nového zámku je vyznačena níže na leteckém snímku z roku 1948. Zámek byl zbourán v 60. letech 20. století.


3

Jäger’s Restauration, č.p. 175

Hostinec s tanečním sálem v prvním patře stál v horní části obce, naproti dnešní autobusové zastávce ve směru z Aše.

Hospoda byla provozována ještě v průběhu 60. let 20. století. Zbořeno po roce 1970.

Gasthaus Jäger

Hostinec Jäger vyznačen šipkou

Gasthaus Jäger

Hostinec Jäger ve 40. letech 20. století, foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Gasthaus Jäger 1966

Hostinec v roce 1966, pravděpodobně již mimo provoz


4

Burgschänke (Hradní hospoda), č.p. 188

Hradní restaurant se nacházel vedle hradní věže a byl součástí hradního pivovaru. Je zmiňován již Tittmannem v roce 1893. Pivovar zanikl ve 30. letech 20. století. Po válce byl objekt vybydlen státními statky a posléze v 60. letech 20. století zbourán.

Burgschänke Neuberg

Foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Burgschänke Neuberg

Futuristický pohled na hradní hostinec, foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg


5

Gasthaus Hilf, č.p. 215

Tato hospoda stála v dolní části obce, na pravé straně pod silnicí ve směru na Grün/Doubravu. Tittmann ho v roce 1893 uvádí jako hostinec "Zum Paradies" (V ráji). V adresáři z roku 1941 již není zmiňován jako hostinec. Na leteckém snímku z roku 1948 však ještě stojí.

Objekt byl zbořen pravděpodobně v 50. letech 20.století.

Gasthaus Hilf - Neuberg

Gasthaus Hilf, vpravo nahoře hlavní silnice Aš-Grün/Doubrava,


6

Bräuhausschänke (Pivovarská hospoda), č.p. 233

Hostinec se nacházel přímo pod věží, na hlavní silnici. Tittmann ve své vlastivědě z roku 1893 uvádí, že se v hostinci vařilo vlastní pivo. Ve 30. letech 20. století byl hostinec zvýšen o jedno patro, což je patrné na níže uvedených fotografiích. Provozován byl až do odsunu původního obyvatelstva a zbořen v 50. letech 20.století.

Bräuhausschänke - Neuberg

Pivovarská hospoda v popředí s červenou střechou, nahoře vedle věže patrný hradní pivovar s červeným komínem,
foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Bräuhausschänke - Neuberg

Původní podoba hostince před přístavbou dalšího podlaží, foto zaslal: Stefan Andrae, Saarbrücken

Bräuhausschänke - Neuberg

Hostinec ve 40.letech 20.století po přístavbě dalšího podlaží, foto zaslal: Stefan Andrae, Saarbrücken


7

Gasthaus Zum Wiesental, č.p. 237

Tento hostinec se nacházel před Neubergem, po levé straně silnice z Aše do Grünu/Doubravy, kousek pod dnešním Marakem. Byl součástí hospodářské usedlosti a je uváděn již Tittmannem v roce 1893. Byla to velmi oblíbená výletní restaurace.

Objekt byl zbořen po odsunu původního obyvatelstva počátkem 50. let 20. století.

Gasthaus Zum Wiesental

Gasthaus "Zum Wiesental" na počátku 20. století, foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Gasthaus Zum Wiesental na leteckém snímkování 1948

Gasthaus "Zum Wiesental" na leteckém snímkování z roku 1948